Dags att söka Steneby AIR

Nu är det dags att söka Steneby AIR inför vårens residensperiod. Denna gången söker vi lite extra efter vattenkopplingar och samarbete med barn.

AIR-programmet på Steneby syftar till att dels möjliggöra för en konstnär att spendera tid och arbeta i den unika miljö som är Steneby, och dels att låta studenter och personal ta del av en extern konstnärs arbetsprocess och referenser.

Med anledning av Dalslands kanals 150-årsjubileum ser vi helst att projektansökningar på något sätt ska behandla vatten – i tema, ämne, process, innehåll eller annat. Projektet får även gärna inkluderar barn i mellanstadieåldern.

Sista ansökningsdag är 31:a oktober. Läs mer om vad som gäller och hur du söker här.

Har du frågor, kontakta niklas.engvall@steneby.se

Steneby Air möjliggörs genom stöd från HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet och Mötesplats Steneby.

The AIR-programme at Steneby aims to provide possibilities for an artist to live and work in the unique context of Steneby, and to let students and staff take part in the working process and references of and external artist.

In recognition of Dalsland Canal’s 150 Year anniversary in 2018, we ask that project applications shall in some way address the concern of water – in theme, in subject, process, content or otherwise. The project will preferably include school children between the ages of 10-12 years.

Application deadline is October 31. Read more about the conditions and how to apply here.

If you have any questions, contact niklas.engvall@steneby.se

Steneby AIR is made possible with support from HDK – Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg and Mötesplats Steneby.