De fem konstnärerna är nu utvalda!

Vi är mycket glada att nu presentera de konstnärer som fått en plats i projektet Ekonomin, Samhället och Konsten!

Projektet kommer att ske genom en process där ekonomer och konstnärer samarbetar för att belysa temat ur ett antal olika aspekter. Samarbetet kommer mynna ut i en utställning på Not Quite i Fengersfors sommaren 2022. Under processens gång kommer allmänheten bjudas in till seminarier och föreläsningar på temat. 

De fem konstnärer som blev utvalda är; Ben Baker, Astrid Eriksson, Emelie Rygfelt Wilander, Erik Johansson och Elin Flognman! Nu går vi vidare i processen och söker fem ekonomer! Deadline för det är den 1 oktober 2021. Om du känner någon som passar kan du tipsa hen om vårt projekt. Klicka dig vidare här.

_____

Antagningsprocessen gick till som följer: 

    •   Ansökningarna anonymiserades av en oberoende part som inte satt i juryn, och en första bedömning gjordes baserat på de inkomna tankarna och uppslagen kring temat. 
    •   Samtliga ansökningar gicks igenom i sin helhet där de bedömdes med hänsyn till en kombination av portfolio, idé och CV.
    •   Bland de som valdes ut i steg 2 gjordes ett sista urval där gruppens sammansättning i form av konstnärligt uttryck och idéer till processen kombinerades för att skapa en mångfald och intressant kombination*.

 

*I de fall där jäv riskerade att uppstå tillfrågades en extern bedömare