söker: ekonomi + KONST = DU?

Är du en yrkesverksam konstnär som är intresserad av att delta i en utställning på temat ekonomin, samhället och konsten? Vi söker nu fem konstnärer och fem ekonomer som tillsammans kommer arbeta för att kritiskt granska och skapa en ökad förståelse för vårt ekonomiska system. Arbetet kommer ske genom en process under vintern, våren 2021/2022 och resultera i en utställning på Not Quite i Fengersfors sommaren 2022.

Är du ekonom? Då ska du klicka din in här!

Hur vi organiserar vårt ekonomiska system styr till stor del vad som produceras och värdesätts i vårt samhälle. Trots detta är kunskapen och förståelsen för hur det ekonomiska systemet fungerar låg. Vi söker därför fem konstnärer och fem ekonomer som tillsammans ska arbeta för att undersöka och skapa en ökad förståelse för vårt ekonomiska system och hur det påverkar samhällsutvecklingen. Tolkningen av temat är fritt och kan beröra allt från världsmarknadspriser, ekonomisk jämlikhet och kapitalism till den svenska bostadsmarknaden, aktieutdelning, priset på miljöförstöring och konstens ekonomiska förutsättningar.

Arbetet kommer ske genom en process med start i november 2021. Under processen kommer du som deltagare bjudas in till föreläsningar och workshops på temat ekonomi och samhällsutveckling. Som deltagande konstnär förbinder du dig att delta i 1–2 träffar i månaden (på zoom). Du ska även vara beredd att någon gång under projekttiden ha möjlighet att ses fysiskt på plats i Fengersfors. Processen kommer mynna ut i att du, i samarbete med en av ekonomerna, skapar ett verk till en utställning på temat ”Ekonomin, samhället och konsten”. Utställningen kommer ske i konstnärskooperativet Not Quites lokaler på Fengersfors bruk 2022. Utställningsersättning till deltagarna kommer utgå. Projektet genomförs i ett samarbete mellan Mötesplats Steneby och Not Quite.

Är du yrkesverksam konstnär och är intresserad att vara en av de fem som ställer ut 2022? 


Ansökan ska innehålla:
• En kort beskrivning om varför du är intresserad av att arbeta med temat “Ekonomin, samhällsutvecklingen och konsten”
• CV inklusive bilder på tidigare verk

Tänk på:
• Att du är villig att delta i processen som leder upp till utställningen – digitalt och fysiskt på plats i Fengersfors
• Att du är villig att samarbeta med en av ekonomerna för att skapa ett gemensamt verk

Skicka in ansökan med beskrivning, CV och portfolio
till info@motesplatssteneby.se
senast 6 sep 2021!
Ansöksperioden är nu stängd!

Har du frågor kring projektet eller ansökningsförfarandet kontakta Vera Telemo på vera@motesplatssteneby.se eller Mie Felth på mie@motesplatssteneby.se