Ett rikt halvår i Bengtsfors symbiosnätverk

Över 90 företag, organisationer och verksamheter har (hittills) engagerat sig i symbiosnätverket och företagen har hittat flera symbiosmöjligheter där restströmmar blir resurser. Nu summerar vi första halvåret i satsningen på Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios (RiK Symbios Bengtsfors) som görs i nära samarbete med det lokala näringslivet, Fyrbodals kommunalförbund och Chalmers industriteknik.

Under halvåret som gått har vi skapat mötesplatser och nätverk med fokus på resursdelning och symbios. Nätverket är aktivt med över 90 deltagande från företag och verksamheter. Fyra företagsträffar har genomförts med totalt 131 deltagare.

Under nätverks- och symbiosträffarna har flera Affärs- och symbiosmöjligheter skapats:
Kasserade entrémattor blir ljudabsorberande skärmväggar i ett samarbete mellan Rikstvätt, Open Wood och Textilt Återbrukscentrum.
Spill från Wera Tent blir spakskydd till FTG Cranes som nu kan köpa lokalt producerade cirkulära produkter istället för att importeras. Textilt Återbrukscentrum (TÅC) står för design- och produktutveckling. Framtagning av prototyper och utveckling av affärsmodell pågår.

Under hösten fortsätter arbetet med identifierade symbiosmöjligheter och utvecklingsinsatser bland annat kommer vi titta vidare på att:
Kombinera solenergi, gröna tak och gestaltad livsmiljö vid installation av solpaneler på tak
Undersöka möjligheten att skapa specialpall från restmaterial
Undersöka designmöjligheter av lokalt träspill
Undersöka möjliga användningsområden för restströmmar av wellpapp
Kunskapshöjande insatser i strategiskt hållbarhetsarbete, energieffektivisering och omställning till förnybar energi

Projektets långsiktiga mål är att skapa en finansierings- och organisationsmodell för symbiossamverkan i Bengtsfors med omnejd.Vi intensifierar det arbetet under hösten.

I RiK Symbios Bengtsfors är det lokala näringslivet utgångspunkten men då hållbar omställning, resursdelning och symbios inte har några gränser är alla företag och verksamheter som kan bidra till resursdelning och symbiossamarbeten välkomna att delta i processen. Nya företag och verksamheter är varmt välkomna att ansluta till symbiosnätverket.

Om projektet
I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. 

Kontaktuppgifter:

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo
Processledare och hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se