Ett textilt återbrukscentrum i Dals Långed – för ett mer hållbart konsumerande!

Vinnova beviljar medel för starten av ett projekt som syftar till att skapa ett textilt återbrukscentrum på landsbygden där många textila kompetenser kombineras, där samverkan står i centrum och där kunskapstätheten inom det textila området är hög. Platsen ska vara till för konsumtion, produktion och innovation inom återbruk, ändring, lagning och slow fashion.


Ett textil återbrukscentrum

Med stöd från Vinnova på 850 000 kr så kan detta arbete starta igång! Projektägare är Dals Långeds Utvecklingsråd och tillsammans med en arbetsgrupp och en samverkansgrupp kommer det arbetas under två år för att starta upp ett textilt återbrukscentrum, eller som vi kallat det; en återbruksgalleria.

Det textila återbrukscentrumet ska ha säte i Dals Långed, en plats med goda möjligheter att skapa ett fungerande återbrukscenter då det finns ett starkt engagemang från civilsamhället, högre utbildning (universitet och yrkeshögskola), ett engagerat näringsliv, kartlagd kompetens bland utrikesfödda skräddare samt flertalet småföretagare inom textilbranschen. I projektet testas om det går att accelerera den hållbara omställningen inom textilbranschen genom att dessa aktörer samverkar för innovation och utveckling. Projektet undersöker också om intresset för återbruk, ändring, lagning och slow fashion ökar när alla dessa tjänster samlas på en och samma plats.

Under projektet kommer en organisations- och affärsmodell för det textila centret tas fram, ett antal textila innovationssprintar med företag hållas och ett arbete för att få småföretagare att etablera sig på platsen göras.

Textilindustrin står för en stor del av våra utsläpp av både växthusgaser och miljögifter – därför är en sådan här satsning på en annan typ av textil konsumtion och produktion en viktig komponent för en hållbar omställning. Vera Telemo, hållbarhetsstrateg på Mötesplats Steneby.

En högintressant satsning inom ett mycket angeläget område. Våra konsumtionsvanor måste omedelbart ändras för miljön och klimatets skull. Vi hoppas på många positiva effekter för vår bygd, inte minst förmedla bilden av Dals Långed som en plats präglad av kunskap, kreativitet och nytänkande. Roger Karlsson, ordförande i Dals Långeds Utvecklingsråd.

Samverkansgruppen består av:
Bengtsfors Kommun, Rikstvätt AB, Wera AB, Yalla Mellerud, HDK-Valand campus steneby, Stenebyskolan, och Västra Götalandsregionen, Dals Långeds Utvecklingsrådet

Projektgruppen består av:
Dals Långeds Utvecklingsråd, Långeds Garderob och Mötesplats Steneby.
Margaretha Bäwerholm, Emelie Rygfelt Wilander, Ulrika Aneer, Vera Telemo och Funny Livdotter.

Finansiär:
Vinnova

Projektägare:
Dals Långeds Utvecklingsråd i samverkan med Mötesplats Steneby och Långeds Garderob

 

Kontaktperson:
Vera Telemo, Hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

Roger Karlsson
Dals Långeds Utvecklingsråd
073-420 59 35
roger.kvarnskogen@telia.com

Funny Livdotter, Kommunikatör
Mötesplats Steneby
070-973 68 74
funny@motesplatssteneby.se