Företagarträff om återbruk av träspill 26/5

I februari deltog ett femtiotal företag och verksamheter på en företagarträff om hållbar och cirkulär omställning. Träffen resulterade i flera konkreta samarbeten och affärsmöjligheter. Den 26 maj är det dags för den andra symbiosträffen med fokus på återbruk av träspill.  Både tidigare deltagare samt nya företag och verksamheter är välkomna!


Symbiosträff återbruk av träspill 26 maj
En av resurserna som identifierades i februari är spillmaterialet som uppstår i den skogliga värdekedjan exempelvis vid träproduktion och byggnation. I vår region har vi ett starkt skogligt företags- och kompetenskluster vilket ger goda möjligheter att återbruka restströmmarna från träindustrin. 

Den 26 maj klockan 10:00 – 12:00 bjuder vi in till en symbiosträff där vi undersöker hur vi kan samverka för att återbruka och öka värdet på träspill. Tillverkar du i trä, har du tillgång till träspill, behov av en träbaserad produkt eller kanske kunskap om materialet, design, designprocesser och hantverket? Oavsett i vilken del av värdekedjan du befinner dig är du välkommen! 

Under träffen lägger vi fokus på att hitta affärsmöjligheter för att återbruka och öka värdet på träspill. En affärsmöjlighet som kommer undersökas på träffen är tillverkning av specialpall av träspill. 

Under symbiosträffen kommer du få lyssna till: Projektet Open Wood, Jan Oscarsson, Innovationsledare Hållbar Industri på Innovatum Science Park och Lars Atterfors från INWOCO. 

Under workshopen kommer vi att identifiera utmaningar, pågående initiativ och nya affärs- och symbiosmöjligheter för träspill som vi kan jobba vidare med. Vi kommer även undersöka en möjlighet som identifierades på träffen i februari där vi matchade ett behov av specialpall med en möjlighet att tillverka dessa lokalt av träspill. 

Workshopen leds av Open Wood tillsammans med Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik och Vera Telemo, Mötesplats Steneby.

Varmt välkommen!

 

Praktisk information
⋅ Vi träffas 26 maj klockan 10.00 – 12.00 på Open Wood, Fabriksvägen 1, 66695 Dals Långed (följ skylt från Stenebyvägen mot Rexcell, kör genom grindarna till Långedsverken och över den lilla bron). Parkering finns på framsidan av fastigheten.
Vi avslutar med gemensam lunch 12.00 – 13:00 och visning av Open Woods lokaler.
Anmälan sker till jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se senast 22 maj
Ange om du vill äta lunch samt om du har önskemål om specialkost
Inbjudan till Symbiosträff återbruk av träspill för utskrift 
⋅ Fyll gärna in vår enkät om träspill! Den hittar du här.


Har du frågor?

Kontakta Jeanette Lindh Svanqvist eller Vera Telemo.

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo, Hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

Läs mer om RiK Symbios projektet här!