Frågeformulär: Bilpool i Dals Långed

Har du en andra bil som du sällan använder? Har du ibland behov av en annan typ av bil eller saknar du helt bil men skulle behöva en ibland? Genom en bilpool eller bildelningstjänst är det möjligt att på ett enkelt sätt få tillgång till den transportlösning som du behöver, just vid det tillfälle som du behöver den. Dessutom slipper du ordna med däckbyten, service och annat underhåll.

Mötesplats Steneby har fått medel från Vinnova för att undersöka möjligheterna till att starta en bilpool i Dals Långed. I arbetet samverkar lokala aktörer från bland annat Stenebyskolan, Bengtsfors kommun och lokala biluthyrare.

Vi vill utveckla idéer kring bildelning med dig som bor i Dals Långed. Vid vilka tillfällen behövs tjänsten, vilken typ av fordon behövs och hur mycket får det kosta?

Hjälp oss genom att dela med dig av vad du tycker och tänker! Klicka på länken för att komma till enkäten. Den tar ca 7 min att besvara och du kan välja att vara anonym om du vill.

> Till frågeformuläret <

Läs mer om projektet – Bilpool i Dals Långed här!