Frågeformulär: var köper du och vad gör du av dina kläder?

Dals Långeds utvecklingsråd, tillsammans med bland andra Långeds Garderob och Mötesplats Steneby, håller på att skapa ett textilt återbrukscentrum i Dals Långed. I den här enkäten vill vi undersöka hur du som bor i Dals Långed konsumerar kläder i dagsläget. Vi sprider detta frågeformulär digitalt och fysiskt i tätorten Dals Långeds postlådor. Du hittar även frågeformuläret i Långeds Garderob – då kan du fylla i dina svar på plats. Vi uppskattar enormt ditt svar!

Projektet är finansierat av Vinnova och pågår till juni 2024.

Vill du veta mer om projektet? Kolla här Textilt återbrukscentrum – Mötesplats Steneby (motesplatssteneby.se)

Till frågeformuläret!

Svara senast 14 nov 2022

*Observera. Undersökningen är anonym – dina svar kommer inte kopplas till dig som person även om du lämnar din mailadress.