19/10 En uppföljning av RiK Symbios företagarträff om återbruk av träspill!

Välkommen på en uppföljning av RiK Symbios företagarträff om återbruk av träspill!  

Den 26 maj träffades lokala företag inom värdekedjan för trä och gjorde en kartläggning av restströmmar samt identifierade affärsmöjligheter för att återbruka och öka värdet på träspill. Arbetet togs vidare i en designsprint där restmaterial från lokala företag bearbetades av designers på Open Wood. 

Nu vill vi bjuda in er som var med på förra träffen, samt nytillkomna intresserade, att ta del av resultatet från designsprinten samt få möjlighet att själva delta i utvecklandet av nya idéer och nästa steg. 

Vid träffen 26 maj identifierades även en möjlighet att tillverka specialemballage av träspill. Flera företag med tillgång till träspill,  kunskap om tillverkning samt behov av specialemballage tog initiativ till en träff för att diskutera förutsättningarna att utveckla affären. Vi informerar om resultatet av träffen och nästa spännande steg.

Träffen ordnas av RiK Symbios Bengtsfors och workshopen leds av Open Wood tillsammans med Vera Telemo, Mötesplats Steneby.

Datum: 19 oktober
Tid: 09.00-12.00 (vi bjuder på fika!)
Plats: Open Wood, Hajuddevägen, 66695 Dals Långed. Följ skylt från Stenebyvägen som visar mot Dals Långed Coating / Rexcell, kör genom grindarna till Långedsverken och över den lilla bron.

Anmäl er till: vera@motesplatssteneby.se senast 16 oktober.

Kontaktuppgifter:
Vera Telemo
Processledare och hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se