Frågor om handelslivet i Dals Långed

Genom denna enkätundersökning vill Retail Tourism 2.0 få en bättre förståelse för handelslivet i Dals Långed samt hur och varför invånare i Dals Långed med omnejd besöker och brukar stadsrummet.

Enkätundersökningen är anonym och tar ca 3-5 min att svara på.

Undersökningen är en del av ett större kartläggningsarbete som Mötesplats Steneby gör i projektet Retail Tourism 2.0. Projektet skall resultera i konkreta verktyg för att utveckla detaljhandel och turism på landsbygden. Projektet genomförs med stöd av The European Regional Development Fund, Interreg.

Till frågeformuläret!

Svara innan 30/5 2022

Läs mer om Retail Tourism 2.0 här!