Hur får vi folk att flytta till Dalsland?

Under de senaste 150 åren har Sveriges befolkning ökat stadigt, men i kontrast till detta har befolkningen i Dalsland minskat och åldrats avsevärt. Fortsätter det så här finns det snart inga dalslänningar kvar.

Har du några förslag eller idéer om hur vi kan locka fler människor att välja att bo kvar i Dalsland? Vi är intresserade av att höra dina tankar om vad som gör det värt att bo i Dalsland.

Skicka dina förslag till: anders@motesplatssteneby.se

Mötesplats Steneby, illustration med tre enorma muffins och två personer som bär en av dem. Illustration av Funny Livdotter.