Idéer som fick pengar!

Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Urvalet görs av en jury bestående av: Jeff Kaller rektor Stenebyskolan, Otto Samuelsson HDK, Dag Bjaaland utbildningsledare Stenebyskolan, Steneby, Sara Vogel-Rödin verksamhetsledare Mötesplats Steneby och Jeanette Lindh Svanqvist näringsutvecklare Bengtsfors kommun.

Vi fick 5 ansökningar där det sammanlagda sökta beloppet var 228 380kr. Vi delar ut max 300 000kr per år. Hitintills i år på ansökningsomgången i januari delade vi ut 45 000kr. Det gjorde att vi hade ett riktmärke på att dela ut 155 000kr denna gång så vi sparar 100 000kr till omgången i september.

De projekt som fick pengar var:

ÄTA TILLSAMMANS Biba Sehovic Jelusic30000kr

INTERFLICKTION Emelie Rygfelt Wilander
40000kr

PROJEKT JÄRNARK Jokum Lind Jensen
45000kr

LÅNGED PARK PROJEKT Luka Jelusic
40000kr