How do you do – Behind the scenes of a creative mind

Mötesplats Steneby
12 dec
18:00
Samlingssalen

How do you do – Behind the scenes of a creative mind

UGLYCUTE /// JONAS NOBEL

Vem betalade, hur mycket och varför?

Uglycute från ett estetisk och ekonomiskt perspektiv

Jonas Nobel är en av grundarna av Uglycute. Uglycute är en design och arkitektbyrå med sin bas i Stockholm. Grundat 1999 av inredningsarkitekten Andreas Nobel, arkitekten Fredrik Stenberg samt konstnärerna Markus Degerman och Jonas Nobel. Uglycute söker undersöka designbegreppet genom att mixa våra olika yrkeskunskaper samt att- som namnet anger, vara öppna, mottagliga och bidra till ett ständigt föränderligt skönhetsbegrepp. Uglycute har sedan starten medverkat i en rad sammanhang nationellt såväl som internationellt. I början arbetade gruppen främst i konstvärlden men deras praktik har under senare år även innefattat kontors och butiksinredningar. Under senare år har Uglycute ritat inredning till en rad restauranger. Att röra sig fritt mellan olika kontexter och ekonomier gör att Uglycute har en unik ställning och rik kunskap om olika finansierings metoder i och utanför konstvärlden.

uglycute.com