Idépeng att söka! 15/5

Mötesplats Steneby
15 maj
If you are a student, alumni or employee at Steneby with a brilliant idea that fits the mission of Mötesplats Steneby, we can help you
with some extra money to realise your idea.

Tionde ansökningsomgången öppen tom 15 Maj 2018.

Idépeng är ett stipendie som kan sökas av dig som är student, alumn eller anställd på Steneby (Stenebyskolan eller HDK vid Steneby) och har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det ingår ett samarbete mellan minst tre parter ur kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Din idé skall på något sätt stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Läs mer här.

OBS! Frukosten 25/4 är inställd!

Tenth application period open until 15 May 2018.

Idépeng (Idea money) is a scholarship that can be applied for by current students, alumni or staff members at Steneby (Stenebyskolan or HDK at Steneby) who have an idea, a project, an exhibition, product development or any other initiative involving collaboration between at least three partners including: education, research, business / industry, public actors and the community. Your idea should somehow strengthen Steneby and contribute to a positive development of Dalsland.

Read more here.

NOTE! The breakfast info-meeting 25/4 is cancelled!