Sök Mötesplats Stenebys stipendium Idépeng

Deadline stipendium
15 sep

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av dig som är student, alumn eller anställd på Steneby (Stenebyskolan eller HDK vid Steneby) och har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det ingår ett samarbete mellan minst tre parter ur kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Din idé skall på något sätt stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Läs mer om Idépeng här

Deadline ansökan:  15 september – 15 januari – 15 maj.