Kulturutveckling på Italienska

Stenhus med enkupigt taktegel, makalösa berg, magnetisk sten, sommarvärme, croissanter, och en stad som var den sista i Italien att ge upp för romarriket. För några dagar tog vi tåget till Ascoli Piceno i mellersta Italien för att träffa våra partners i projektet Change Creators. 

Välfyllda dagar där vi dels sammanfattade för varandra vad som kommit fram i kartläggningen av kulturverksamheter på landsbygden i de olika länderna, (som förutom Sverige och Italien är Polen och Lettland). Vi har funnit många gemensamma nämnare, men också olikheter, t ex i form hur de olika kulturverksamheterna organiserar sig, som att vi i Sverige är bra på att skapa kulturverksamheter/föreningar tillsammans. 

Dels fick vi besöka några av de människor och platser som är intressenter i projektet. 

En sak jag slås av där vi går gata upp och gata ner med vackra stenhus, kloster och kyrkor uppförda av barbarer och romare, är att Italien har ett tungt kulturarv att bära på. Sådär så det faktiskt kan vara svårt att få utrymme för innovation och nyskapande, berättar Luca som arbetar på kooperativet Opera. Opera samordnar museer, kulturevents, kulturhistoriskt intressanta platser med mera över hela regionen. Luca berättar vidare att i Italien tävlar varje stad, varje by, om publiken/turisterna, alla bygder har sitt fantastiska kulturella arv och historia med byggnader, gator uppförda av romarna osv.. Så något som Change Creators projektet kommer att få arbeta med i Italien är just att ändå hitta ett sätt att knyta samman gemenskaper, ha gemensamma historier och framförallt främja varandra istället för att konkurrera. 

Change Creators går nu in i fas 2, där det handlar om att analysera och testa nya sätt att ta sig an de utmaningar som våra olika intressentverksamheter står inför. Kan någon lärdom från en annan plats i Europa göra skillnad i hur vi arbetar med publik eller finansiering i Sverige? Det ser vi fram emot att undersöka tillsammans med kulturskaparna! 

Skrivet av Mie Felth
kulturstrateg Mötesplats Steneby

Läs mer om Change Creators här!

bild tagen av Annelie Kjellberg