Låt oss tala trä – del 3

Fyrbodal har trampat upp stigen

Allt självantänder inte. Bakom varje projekt står timmar av engagemang, och det är kanske inte samma organisation eller person som driver det, som la grunden. Omställningens trender går från idéer till att nu i denna stund praktiseras i form av strategier, projekt och lobbande. Det finns mycket att tacka Karin Stenlund och Fyrbodals kommunalförbund för det; framförallt om du brinner för trä.

Karin Stenlund arbetar som affärs- och miljöstrateg hos Fyrbodals kommunalförbundEtt av hennes områden är skoglig bioekonomi. Det betyder att materialet trä – från markägarens plantering, via sågat virke till färdig produkt, ska ge en schysst ekonomi hela vägen igenom. Hon betonar vikten av miljö och utveckling – där hon ser så mycket mer potential i trä som ett hållbart material. I synnerhet om en stärker upp den potentialen med kunskap och kompetens.

Jag jobbar åt 14 kommuner [Fyrbodal kommunalförbund] med affärsdriven miljöutveckling, och när vi etablerade det på kommunalförbundet så åkte jag runt och träffade alla kommunledningar och där fann jag med den politiska styrgruppen att skogs och trä-utveckling var ett sånt område där vi förmodligen hade mycket mer att hämta i Fyrbodalsområdet än vad vi hittills hade förvaltat. Karin

Här förtydligar Karin att det inte handlar om att företagsamheten skulle vara dålig, utan tvärtom att den kan bli ännu starkare med hjälp av samarbeten, och då över kommungränser, branscher och i form av spridning av kunskap. Att locka företag att “slå rot”, över gränser, och utöka med hela regionen. För att sedan spridas över till Norge, Värmland och vidare. Ett gränslöst arbetssätt för en osjälvisk sak.

När Fyrbodals satsning på skoglig bioekonomi var ett litet frö hade Karin sikte på Steneby-miljön. Om fler skulle få tillgång till hur designers, konsthantverkare och formgivare arbetar undersökande och ifrågasättande såg Karin att det skulle skapa ytterligare en nyans i träsatsningen. Genom mångas insatser kom så Steneby med i Innovatum Science Parks projekt Tillverka i trä.

Även om delen som var förankrad i Stenebymiljön under Tillverka i Trä inte var helt färdigutvecklad innan projektet sjösattes, så ser vi ju nu hur hårt arbete håller på att  fortsättningar för en utveckling som kan ha sin bas i Dals Långed. En samarbetstanke som mynnar ut i en fysisk plats för gränsöverskridande möten och undersökande.

En stark tonsättare i utvecklingsfrågor kan just forskning och utbildning vara, där det praktiska undersökandet möter teorin. Karin Stenlund nämner fem noder som jobbar med skog och trä i någon form inom Fyrbodals-området, där Steneby-miljön är en, tillsammans med Gröna Klustret, Wargön Innovation, Innovatum Science Park och Högskolan Väst. Genom dem, menar Karin kommer det att kunna hända mycket för en fortsatt, skogsbaserad utveckling i Fyrbodal.

Karin har jobbat med miljöutveckling och förändringar för att få till stånd en positiv utveckling i många år. Hon betonar att det inte handlar om att hon själv eller Fyrbodals kommunalförbund ensamma kan skapa den förändringen. Den ska skapas tillsammans och med ringar på våra gemensamma vatten alstra samverkan, kunskap och projekt som kan leda arbetet framåt. Däremot har Fyrbodals kommunalförbund möjligheter att arbeta över kommungränserna, förmedla kunskap och kontakter

Det har hänt så mycket spännande de senaste åren, säger Karin. Det byggs i trä i fyrbodalskommunerna, företag satsar på bioekonomi, det kommer förfrågningar om företagsetableringar och flera stora utvecklingsprojekt har startat som Tillverka i Trä, Rethinking Wood och Bioeconomy Regions in Scandinavia. Och Steneby är en jätteviktig aktör i den här utvecklingen. Karin

Möten leder vidare till nya möten och är en tillräckligt nyfiken och öppen kan det leda vidare till oändliga möjligheter som förhoppningsvis slår rot. Karin har onekligen varit spindeln i nätet, med spända trådar mellan flera träd.


2021-03-29

Läs del4 i Låt oss tala trä – här >
< Läs del2 i Låt oss tala trä – här