Ny entré på Steneby!

När du kommer till Steneby i Dals Långed möts du av ett myller av byggnader på sluttningen. Det är många trappor, dörrar och ingångar. Olika hus med konstiga namn, byggda i olika tidsepoker. Nya Skolan från 60-talet är till exempel äldre än 90-talets Nybygget, som byggdes före Svartbygget, som har en gul fasad ner mot parkeringen. Och, alla besökares ständiga bryderi, vart går man egentligen in?! Denna klurighet har Sara Vogel-Rödin på Mötesplats Steneby arbetat med det senaste året, och nu finns ett förslag på att bygga ut Steneby bibliotek med en ny entré och att utveckla biblioteket till en ännu tydligare mötesplats gentemot såväl besökare, turister och lokalbefolkning som studenter och personal på Steneby.

Karta över Steneby ritad av Funny Livdotter

Ur beslutsunderlag VG-regionens regionutvecklingsnämnd:
När du stiger in genom dörrarna ska det kännas att är du framme, det ska synas och märkas inifrån och ut. Det handlar också om att låta Dalslands barn komma till Steneby temabibliotek för att få lära sig om kreativa processer och att bjuda in Dals Långeds besökare och befolkning till en plats att mötas och språkas på. Det ska vara ett extra vardagsrum, en öppen mötesplats för alla som därmed får tillgång till vårt universitets- och folkbibliotek. Där det finns en kreativ verkstad, en liten arrangemangsscen och ett ekologiskt minikafé.

För att få till denna entré och första etappen i detta vardagsrum så behövs en liten utbyggnation och en ombyggnation av befintlig biblioteksentré. Det handlar om synlighet, tillgänglighet, ytor att mötas och umgås på. Vi har fått klartecken från Västra Götalands-regionens regionalutvecklingsnämnd att använda kvarvarande medel för Mötesplats Steneby 2014 till ombyggnation och nybyggnation med kravet att Bengtsfors kommun också medfinansierar på något sätt. Bengtsfors kommuns insats blir en extra halvtidspersonal till biblioteket för att tillgängliggöra folkbiblioteket ytterligare.

En brukargrupp inom Steneby har tillsammans med arkitekt arbetat fram vilka behov vi har och funktioner som krävs. Med det som underlag har arkitektbyrån CaseStudio tagit fram förslag på utformning och det har tillsammans med en grov kalkyl för byggnation gjord av Projektengagemang presenterats för Stiftelsen Stenebyskolans Styrelse. Utemiljön bearbetas av Mareld landskapsarkitekter. Den 13 oktober togs beslutet av Stiftelsen Stenebyskolans styrelse att fortsätta arbetet inför upphandlingsförfarande utifrån de handlingar som presenterades. Utbyggnationen är på 48 kvm och stommen kommer göras i trä och det kommer vara stora glaspartier. Det blir en byggkloss från 10-talet i pusslet som utgör Steneby.

Allmänheten välkomnas att studera utställda ritningar på biblioteket eller nedan som .pdf

Presentation #3 CaseStidio daterad 2016-10-10