Vinnova beviljar medel för starten av ett projekt som syftar till att skapa ett textilt återbrukscentrum på landsbygden där många textila kompetenser kombineras, där samverkan står i centrum och där kunskapstätheten inom det textila området är hög. Platsen ska vara till för konsumtion, produktion och innovation inom återbruk, ändring, lagning och slow fashion.


Ett textil återbrukscentrum

Med stöd från Vinnova på 850 000 kr så kan detta arbete starta igång! Projektägare är Dals Långeds Utvecklingsråd och tillsammans med en arbetsgrupp och en samverkansgrupp kommer det arbetas under två år för att starta upp ett textilt återbrukscentrum, eller som vi kallat det; en återbruksgalleria.

Läs hela pressrelease här!

Birgits Garderob har flyttat från Lästvik till “gamla ICA” i Dals Långed. Flytten har blivit startskottet på en större process där målet är att bygga upp en återbruksgalleria, i Dals Långed. Med målet om en hållbar textil plats där hantverk och kvalité är i centrum. Detta vill vi såklart göra tillsammans med er!

Vi söker folk som vill hjälpa till, företag som vill vara en del av processen eller ett stöd på olika sätt. Vet du redan nu att du vill vara med i processen och bygga upp denna plats?

På plats nu finns Långeds Garderob, som har öppet varannan lördag 12-15. 
Mer om Långeds Garderob kan du hitta på:
Facebook eller Instagram!

Med utgångspunkt i vintagebutiken som behöver ett nytt hem bjöds det in till workshop för att spåna på hur platsen kan utformas. Workshopen hölls och sammanställdes av Klara Silvermark som gjorde praktik hos Mötesplats under november. 

Klädindustrin står för 10 % av utsläppen och ansvarar för 20 % av världens alla vattenföroreningar. Kläder är också ett stort intresse för många människor, en källa till kreativitet och glädje. När Birgits Garderob la ner sin verksamhet valde MPS därför att engagera sig för att detta skulle kunna bli startskottet för en återbruksgalleria i Dals Långed.

Du kan läsa sammanställningen här!

Kontaktpersoner:

Långeds Garderob
langedsgarderob@gmail.com