Samägande – promenad 29/8

Välkommen på träff där vi pratar om möjligheten att skapa en organisation med syftet utveckla Dals Långed genom att köpa fastigheter i samhället. 

Det finns en hel del fastigheter som idag står tomma som skulle kunna bli fina tillgångar om de förvaltades med mer omsorg och kunde inrymma verksamheter som gör Dals Långed ännu bättre att leva och bo i. Frågan är hur detta ska gå till och tanken med träffen är att involvera fler för att få en uppfattning om ifall det finns intresse att äga och förvalta fastigheter gemensamt i Dals Långed.

Dagens upplägg
Vi tar en promenad kring i Dals Långed och tittar på fastigheter och platser. Första träffen så ritade vi ut olika platser och fastigheter som är intressanta – nu tar vi tillfället att titta runt och försöka förstå hur vi kan påverka vår tätortsmiljö. Vad vill vi se i Dals Långed och hur går vi tillväga för att påverka vår plats?

  • Vi träffas utanför Studio Växt, Hemslöjdsvägen 2, 666 95 Dals Långed
  • Vi startar klockan 17.30 ( och håller på max 2h!)
  • Vi bjuder på fika.
  • Ingen föranmälan krävs och det är öppet för alla!

 

Frågor?
Kontakta Anders Lindgren
anders@motesplatssteneby.se

Vi som bjuder in till träffen är Dals Långeds utvecklingsråd och Mötesplats Steneby