Sök Idépeng 5 juni 2022

Våren 2022 återstartar vi Idépeng i samarbete med Dals Långeds Utvecklingsråd och företag i Bengtsfors kommun. Denna ansökningsomgång kommer gälla projekt som ska utföras i Bengtsfors kommun. 

Mötesplats Steneby arbetar med kulturdriven hållbar samhällsutveckling. För oss handlar det om att vi tror att samhället funkar som bäst när människor har det kul och har möjlighet att skapa mening för sig själva och andra. Vårt jobb går ut på att kombinera de tre perspektiven: 

VEM KAN SÖKA? Idépeng kan sökas av dig som är professionell kreatör med koppling till Dalsland, (genom att du är boende/verksam/eller ursprung här).

FÖR VAD? Du har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat inom ett eller flera av våra tre arbetsområden. I ansökan ska det ingå ett samarbete mellan minst tre parter ur någon eller några av områdena forskning, utbildning, näringsliv, civilsamhälle eller offentliga aktörer.

Sök Idépeng!

Du gör din ansökan via mail till Mötesplats Steneby info@motesplatssteneby.se och ansökan skall innehålla:

  • Idé/projektbeskrivning av VAD du vill göra, HUR du vill göra det, vilka steg du behöver ta och NÄR med tidsplan kopplad till dina olika steg.
  • Du ska berätta hur din idé bidrar till en positiv utveckling av Dalsland.
  • Beskriv tre samarbetspartners med namn och kontaktuppgifter inom något eller några av områdena forskning, utbildning, näringsliv, civilsamhälle eller offentliga aktörer som du skall arbeta med. Vi ser gärna samarbetspartners och projekt på de mindre orterna runt om i Bengtsfors kommun. 
  • Budget – vi vill se en realistisk budget. Vi finansierar inte investeringar av maskiner och verktyg el liknande.
  • Ange hur mycket du söker. Söker du mer än 30 000 kr måste delfinansiering finnas och Idépeng finansierar då som mest 50%. 
  • CV
  • Bilder som belyser det du vill göra. 

Beslut tas av en jury med representanter från offentlig sektor, näringsliv, kulturaktörer och civilsamhällesorganisationer. Juryns beslut kan inte överklagas. Alla ansökanden får feedback på sina idéer. 

Projektet ska redovisas i form av en rapport plus en föreläsning eller annat publikt event. Antaget projekt ska kommunicera en tydlig samhörighet med Mötesplats Steneby. På www.mötesplatssteneby.se och i sociala medier utformas nyheter med hjälp av Mötesplats Stenebys kommunikatör Funny Livdotter. Mötesplats Stenebys logotyp skall finnas med i all kommunikation.

Kontakta Mötesplats Steneby om du har frågor: info@motesplatssteneby.se 

Illustration av Sandra Parment


Läs mer om Idépeng här!