Mötesplats Steneby beviljas fortsatt medel från Västra Götalandsregionen

Glädjande nyheter är att Mötesplats Steneby blivit beviljade medel för fortsatt tre år av kulturdriven samhällsutveckling i Dalsland! 2023–2025 är nu säkrade – beslutet togs 10 november från regionsutvecklingsnämnden, och Mötesplats Steneby hoppas att kulturen och Dalsland gläds tillsammans med dem!

Mötesplats Steneby är i dagsläget ett projekt som i november månad fick beskedet om att de blivit beviljade tre års fortsatt arbete från regionsutvecklingsnämnden på Västra Götalandsregionen. Det betyder 9 180 000 kr totalt fördelat på 3 060 000 per år. Detta är trygghet för att fortsatt driva på kulturen att lyfta i Dalsland. Mötesplats Steneby initierar och stöttar frön till mångbottnade verksamheter för hållbar utveckling från ett kreativt perspektiv. De driver projekt och samarbeten som genererar nästan tre gånger så mycket bidrag/finansiering tillbaka, så det är helt klart en god investering i Dalslands utveckling.

– Vi fick beskedet, vilket var enormt glädjande både för oss som är anställda på Mötesplats Steneby och de åtaganden som vi har fram för oss, säger Funny Livdotter, kommunikatör på Mötesplats Steneby. Jag jobbar med kompetenta, drivna och kreativa människor både i verksamheten och i samarbete med oss! Beskedet blev en spontan go’fika sen vart vi tillbaka i våra 10-tals aktiva projekt, planera en konferens den 2 februari och svara på mejl. Back to business; så att säga!

Motivering från Västra Götalandsregionen:
Kulturella och kreativa näringar (KKN)/Besöksnäring är ett av Västra Götalandsregionens utpekade styrkeområden. Mötesplats Steneby möjliggör för kulturella och kreativa näringar att ingå i ett regionalt sammanhang där de bland annat kan bidra till omställning, lokal och regional utveckling, tillgodogöra sig forskning via Göteborgs universitet, stärka sina nätverk och få tillgång till labb- och verkstadsmiljöer. Inriktningen har en tydlig lokal prägel genom att tillvarata de kunskaper inom konst, design och hantverk som finns på platsen och de möjligheter som ligger i det materialen: metall, textil och trä. Verksamheten får på så vis en specifik roll och inriktning i det regionala sammanhanget. Mötesplats Steneby är även en resurs för att bidra till i stort sett samtliga insatsområden som pekas ut i strategin ”Det Goda Livet i Dalsland”: sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning.

Om Mötesplats Steneby:
På Mötesplats Steneby arbetar vi aktivt på flera vis för att det ska vara möjligt att leva och arbeta med kultur på landsbygden. En viktig del i detta är att bidra till utvecklingen av Dalslands redan starka position som en tongivande plats och röst inom konst, design och hantverk. Vi arbetar också för att engagera alla invånare för att tillsammans skapa den plats de vill leva på. Konkret kan det till exempel ske genom samarbeten ihop med universitet och högskolor, offentliga aktörer, kulturföretag och lokala företag och föreningar i civilsamhället.

En skulle kunna säga att Mötesplats Steneby tar ansvar för den större bilden, och ser var olika intressen sammanfaller. På så vis kan vi skapa ett mer hållbart arbetsliv för kulturskapare, samtidigt som vi ser till att Dalsland blir en lite roligare plats att leva på.

Läs mer om underlaget till regionsutvecklingsnämnden här.
Läs beslutet/protokollsutdrag från regionsutvecklingsnämnden här.


Vill du veta mer?
Kontakta:
Anders Lindgren
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby
070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se