SÖKES – Konstnärer och designers till samskapande process 

Vi på Mötesplats Steneby har beviljats medel inom Klimat 2030s satsning “Design för en hållbar livsstil” som riktar sig till unga vuxna (18-35 år).

Vår hypotes är att de som får vara med och forma platsen där de bor också kommer trivas och värna om den därför vill ge unga vuxna möjlighet att själva utforma sina platser. Syftet med projektet är att visualisera ungas behov och de hinder/möjligheter som finns för en hållbar livsstil i mindre orter på landsbygden samt presentera lösningar utifrån resultaten.

Process:
Vi kommer att anlita 3-6 unga vuxna från olika orter i Dalsland som leder och håller i processen med att kartlägga behov, flaskhalsar och möjligheter för framtidens hållbara livsstilar. De unga vuxna kommer handledas av oss på Mötesplats Steneby tillsammans med designers/konstnärer med erfarenhet av medskapande design.

Uppdrag
• Handleda unga vuxna i utforskandet kring hur en hållbar livsstil kan skapas i Dalsland
• Vara behjälplig i visualisering och presentation av resultaten från kartläggningen
• Bidra till formulerandet av ett större genomförande projekt baserat på idéerna från förstudien

Krav
• Konstnärlig utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av att hålla samskapande processer
• Verksam i Dalsland

Meriterande
• Erfarenhet av handledande arbete
• Erfarenhet av att arbeta med designprocesser tillsammans med lokalsamhällen

Praktisk information
Ansökan ska innehålla: Kort beskrivning om varför du är intresserad av projektet, CV, bilder från tidigare arbeten samt timpris
Sista ansökningsdag: 12 februari 2023
Projektstart: 20 februari 2023
Projektslut: 31 maj 2023
Arvode: fakturering 30 000 exkl. moms