Tävling: Räcke till Töcksfors Sluss

Tävling gestaltningsuppdrag för Järn & Stål Studenter och alumner!

Med anledning av 100-års jubileet av kanalen Stora Lee–Östen vill Årjängs kommun satsa på att utveckla slussområdet i Töcksfors för att användas till evenemang och rekreation. Tillsammans med avdelningen Järn & Stål/offentlig gestaltning och mötesplats Steneby anordnas nu en tävling för studerande och alumner kopplade till utbildningen Järn & Stål. På platsen behövs ett räcke som ramar in och definierar platsen, en yta som tävlingsdeltagarna har möjlighet att gestalta.

Tävlingsprogram på svenska

Competition programme in English