Testbäddsmiljön Open Wood får bidrag av Bengtsfors kommun

Bengtsfors kommun medfinansierar storsatsningen på att etablera ett kunskaps- och innovationscentrum för möbel- och inredningsbranschen i Dals Långed. Testbäddsmiljön som byggs upp i Duni Rexcells industrilokal har nyligen fått namnet Open Wood. Projektet skapar en mötesplats för utforskande och designdrivna projekt med syftet att bidra till branschens gröna omställning. 

Open Wood en testbäddsmiljö för möbel- och inredningsbranschen.
Bengtsfors Kommun har nyligen tagit beslut om att medfinansiera Open Woods testbäddsprojekt i Dals Långed med 320 000 kr.

– Etableringen av testbäddsmiljön Open Wood i Dals Långed har som målsättning att bli ett centrum för hållbar utveckling inom möbel- och inredningsbranschen. Satsningen kommer både stärka utbildnings- och forskningsmiljön som finns i Stenebymiljön samt bidra till en positiv utveckling och tillväxt både i kommunen, i Dalsland och i vår region säger Stig Bertilsson (M) kommunstyrelsens ordförande

Under 2022 har vi på Mötesplats Steneby berättat om storsatsningen på en testbäddsmiljö för möbel- och inredningsbranschen, som nu byggs upp i Duni Rexcells lokaler i Dals Långed. Vi hoppas att ingen missat detta miljonprojekt med fokus på trä, design och hållbarhet. Det ligger rätt i tiden – tycker både Mötesplats Steneby och Bengtsfors Kommun. Här finns kompetensen, materialet och utrymme för forskning och eftertanke.

– I vår region har vi en unik kombination av kunskap inom både industriell, automatiserad produktion och materialet trä, hantverket, design och designprocesser. Open Wood skapar en mötesplats och förutsättningar för kreativa möten mellan olika kunskaper och perspektiv vilket är nyckeln till hållbar, innovativ produktion, affärs- och produktutveckling, säger Jeanette Lindh Svanqvist näringslivs- och tillväxtutvecklare

Mötesplats Steneby är ägare av projektet, i samverkan med HDK-Valand Campus Steneby. Projektet är i uppstart och ska inom projektperioden bygga upp en robust verksamhet som verkar på en nationell och internationell skala.

 – Vi är mycket glada över stödet från Bengtsfors kommun. Bidraget till testbädden är en stark signal från dem om att de vill fortsätta utveckla vårt fina samarbete. Det bådar mycket gott för framtiden! säger Anders Lindgren, verksamhetsledare på Mötesplats Steneby

Open Wood informerar kontinuerligt om aktiviteter och andra spännande nyheter. Håll er uppdaterade via Mötesplats Stenebys kanaler. Vill du läsa mer om projektet hittar du mer, snart på:  https://www.openwood.se/

I bild: Anders Lindgren (Mötesplats Steneby), Stig Bertilsson (kommunstyrelsens ordförande Bengtsfors kommun), Mikael Sandqvist (Projektledare Open Wood), Jeanette Lindh Svanqvist (näringslivs- och tillväxtutvecklare Bengtsfors kommun), Göran Eriksson (kommunchef Bengtsfors kommun) Foto: Funny Livdotter (Mötesplats Steneby)

 

Vill du veta mer?
Kontakta

Anders Lindgren
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby
070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se 

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare Bengtsfors kommun
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se