Framtid 2034

Framtidsbilden är tydlig
– så här kommer det att se ut i Dals Långed 2034.

Mötesplats Stenebys Verksamhetsledare dementerar!

Vi har inte alltså blivit tillfrågade eller varit med om att ta fram en profilbild för Dals Långed år 2034, Säger Anders Lindgren Verksamhetsledare för Mötesplats Steneby. Bilden som presenteras och dess koppling till Mötesplats Steneby är fake news. 

Mötesplats Steneby skulle aldrig medverka till en sådan ensidig samhällsutveckling. Vi är helt fokuserade på samarbete och att bygga ett gott samhälle som alla kan känna sig hemma i, inte bara konstnärer och designers och en och annan slöjdare. Visserligen jobbar vi med att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur i Dalsland och vi behöver verkligen flytta fram positionerna men det bygger ju på att det finns ett samhälle att bo och arbeta i. Vi bidrar till en framtid att se fram emot men vi äger den inte. Det är bara fånigt arbetet som framtidskommissionen gjort och det saknar helt förankring. Framtiden skapas mycket riktigt nu och den skapas av alla människor. Det finns inte bara en bild av framtiden utan så många som det finns människor. Med en sådan mångfald inser en att det finns mängder av framtider och parallella förhållningssätt till dem. 

En sak vill jag ändå ge kommissionen och det är att årtalet är väl valt. 2034 fyller Stiftelsen Stenebyskolan 100 år. det skulle vara intressant att ta fram bilder av hur samhället ser ut då. Vi tar det här tillfället i akt och bjuder in till en serie möten om framtiden. Välkomna till den digitala träffen – låt oss prata om vilken framtid du vill se! Läs mer här

Skapad av Biba Sehovic Jelusic


Den Utomparlamentariska Framtidskommissionen har presenterat sitt slutbetänkande och presenterar en profilbild för Dals Långed år 2034.

Det har varit ett väldigt engagerande arbete som både varit utmanande och spännande, säger kommissionens talesperson. Ja, det är viktigt att vi som tittar framåt kan göra det utan yttre påverkan. Framtiden är på många sätt nu, liksom det som redan varit och det är många som vill vara med och forma både dåtiden och framtiden idag. Vi som jobbar med att ta fram profilbilder för framtiden får inte påverkas av partsinlagor och önsketänkande, utan behöver stå fria från det dagsaktuella.

Vad har en sådan här profilbild för funktion? 

Tanken är att Framtidskommissionen tar fram profilbilder i Västra Götalandsregionen som förbereder invånarna på det som komma skall. Det är bra att ha en bild av framtiden så man känner igen sig i den när tiden är inne. Det skapar en förväntan och en känsla av trygghet, även om inte alla bilder är är ljusa. Även de mer mörka framtidsbilderna fyller en funktion för människorna, de kan behöva förbereda sig och kanske ändra sina vanor. De flesta tar ju in tvätten om SMHI varnar för regn. Det här arbetet är tänkt att fylla samma funktion.

Varför just Dals Långed?

Det är ett samhälle som redan nu utmärker sig och verkar vara på gång med att skapa sig en framtid! Det skiljer sig på så sätt från många andra samhällen i Dalsland som främst är upptagna av det dagsaktuella. Det är inte så ofta vi stöter orter med visioner. För oss i kommissionen är det stimulerande med litet annorlunda utmaning. Dals Långed vill ju en hel del och då blir ju också fallhöjden lite högre jämfört med de andra orterna som inte gör så mycket väsen av sig om framtiden. 

Du menar att det är riskabelt att agera för en spännande framtid? Att den som gapar över mycket lätt mister hela stycket?

Jag vill helst inte recensera det ordstävet, det får andra göra. Upp som en sol ner som en pannkaka är väl användbart i sådana här sammanhang utan att avslöja för mycket.