Hej projektledare Emelie Rygfelt Wilander!

Projektet Textilt Återbrukscentrum ska under 2022-2024 arbeta med att undersöka möjligheterna för att starta upp ett typ Återbrukscentrum i Dals Långed. Projektet började igång för ett halvår sedan, men det är först nu i höst som det börjar till att ta fart. Projektgruppen har varit och visat upp sig på Dals-Eds bibliotek, TEH-konferens i Fengersfors och deltog i Göteborg på mässan ”Inget nytt under granen”. Vi vill dock passa på att presentera Emelie Rygfelt Wilander som är projektledare för projektet, och ställa lite frågor om hennes bakgrund och tankar

Vem är du?
Jag är textilkonstnär bosatt i Fengersfors där jag också är aktiv medlem i Not Quite. I mitt konstnärskap verka jag för inkludering, mångfald och förståelse människor emellan genom att skapa textila rum där människor kan dela erfarenheter med varandra. Hållbarhet har alltid varit en viktig del i mitt arbete eftersom människor och miljö exploateras på ett hemskt vis i textilindustrin. Att konsumenter sedan köper textil som en förbrukningsvara istället för att inse dess värde och ta hand om den, gör inte saken bättre. I mitt konstnärskap använder jag mig av återbrukad textil eftersom jag anser att den bär på en kollektiv berättelse som jag vill föra vidare.

Berätta om din bakgrund?
2013 tog jag en master i Textil-Kläder-Formgivning vid HDK vid Steneby. Sedan dess har jag hunnit projektleda flertalet små och stora konstnärliga projekt enskilt och i grupp. Jag har varit med och skapat tre artist-in-residens, arbetat med barn och unga i skapande skola projekt, skapat offentliga utsmyckningar och verkat för inkludering genom workshops för nyanlända och i Sömnadsförmedlingen där utlandsfödda skräddare får yrkeskompetensbedömning och jobb. Jag tror på demokrati och transparens och vill arbeta för ett öppet klimat där alla får känna sig delaktiga i de projekt jag är med och driver.

Vad kommer ni göra i projektet?
Ett Textilt återbrukscentrum kommer skapas i Dals Långed. Genom att samla olika textila kompetenser på en plats hoppas vi bygga upp en verksamhet baserad på hantverkskompetens och innovation där vi tillsammans delar erfarenheter och sänker tröskeln för konsumenter i Dalsland att handla cirkulär och hållbar textil.
Vi kommer att jobba för att textila företagare små som stora etablerar sig på platsen och arbetar tillsammans för att lösa textila problem inom hållbarhet och cirkularitet. Inom kort kommer vi att ha en fungerande Pop-up butik där du som vill prova på att sälja dina produkter inom textilt återbruk kan hyra in dig hos oss under kortare perioder för att testa bärigheten. Under de två åren kommer också fem innovations sprintar att äga rum. I dessa sprintar kommer vi bjuda in civilsamhället ihop med offentlig sektor och näringsliv  att tillsammans lösa frågor i krig “waste”, nya textila hållbara material, re-design, re-use och hållbara affärsmodeller för verksamheten vi bygger.

Vad hoppas du att projektet kommer resultera i?
Jag hoppas att vårt gemensamma arbete kommer leda till att människor förstår värdet av den textil de har omkring sig och börjar laga istället för att kasta. Att den textil som inhandlas i större utsträckning är lokalproducerad och gjord på ett schysst vis i alla led. Och att vi skapar en härlig textil lokal där människor hjälper och stöttar varandra för att nå längre i enskilda och gemensamma processer kring textil hållbarhet.

Läs mer om projektet här!