Träff för samägande 14/2

Välkommen på träff där vi pratar om möjligheten att skapa en organisation med syftet utveckla Dals Långed genom att köpa fastigheter i samhället. 

Det finns en hel del fastigheter som idag står tomma som skulle kunna bli fina tillgångar om de förvaltades med mer omsorg och kunde inrymma verksamheter som gör Dals Långed ännu bättre att leva och bo i. Frågan är hur detta ska gå till och tanken med träffen är att involvera fler för att få en uppfattning om ifall det finns intresse att äga och förvalta fastigheter gemensamt i Dals Långed.

Vi som bjuder in till träffen är Dals Långeds utvecklingsråd och Mötesplats Steneby

 

foto: Sigmund från Unsplash.com