Vill du kunna använda Open Woods verkstad?

(English below)

Undrar du om det fortfarande går att anmäla intresse för att använda Open Wood? Ja, det går alldeles utmärkt! Vi vill gärna att så många som möjligt har nytta av vår verkstad.

Open Wood är en fantastisk experimentverkstad med moderna och högkvalitativa maskiner, belägen i en inspirerande miljö. Här har du möjlighet att arbeta och skapa i ett sammanhang med andra kreativa människor, vilket ger en unik möjlighet till utbyte av idéer och samarbeten.

För att anmäla ditt intresse eller om du har några frågor, är du välkommen att höra av dig till:

Marc Hoogendijk, marc@openwood.se 070-8933542
Anders Lindgren, anders@motesplatsteneby.se 070-4378237

ENGLISH: Are you wondering if it’s still possible to register your interest in using Open Wood? Yes, it certainly is! We want as many people as possible to benefit from our workshop.

Open Wood is a fantastic experimental workshop equipped with modern and high-quality machinery, located in an inspiring environment. Here, you have the opportunity to work and create in a setting with other creative individuals, providing a unique opportunity for exchanging ideas and collaborations.

To register your interest or if you have any questions, please feel free to contact:

Marc Hoogendijk, marc@openwood.se 070-8933542
Anders Lindgren, anders@motesplatsteneby.se 070-4378237