Ung Innovation: Hur ser vi Dalsland 2030? 

Solcellsbilar, byagemenskap, delande av egenodlat och matsvinn, samåkning, miljögrupper, en app, enklare att cykla och mer kommunikationer, är ett antal av de idéer och förslag som förstudien Ung Innovation Dalsland genererade. Här har vi samlat delar av visionerna för orterna Dals Ed, Åmål och Mellerud som uppstod i projektet. 

I projektet Ung Innovation Dalsland anlitade vi 7 unga vuxna (i åldrarna 18-35 år) att göra en lägesrapport och inventering av de orter i Dalsland de lever på genom att möta, intervjua och lära sig mer om andra unga vuxnas tankar kring hållbarhet. Utifrån vilka som ansökte till att medverka i förstudien satte vi ihop tre grupper, med förankring i tre olika orter: Dals Ed, Åmål och Mellerud. Även två designers med erfarenhet av samskapande processer anlitades, för att handleda, bolla idéer och visioner. Läs mer om projektet här. 

Frågor vi gick in i processen med var: Går det att leva hållbart redan nu på din ort? Och vad är det som saknas för att kunna leva framtidens hållbara livsstilar? Nedan kan du läsa om vad de olika grupperna kom fram till. Mötesplats Stenebys kommunikatör Funny har illustrerat visionerna för varje plats.

I Dals Ed tänker unga invånare på reducering av matsvinn, bättre pendlingsmöjligheter med lokaltrafik till arbetet och samåkning i biogasbil med solel, men också på att minska nedskräpning, ha fler delningstjänster och främja för att fler ska handla second hand. Det finns också önskemål om att butikerna ska ta ansvar för att inte underlätta nyköp. En idé är att skapa ett slags hållbarhetscenter, där det både går att skaffa lokal mat och begagnade varor, finns möjlighet att få sina möbler och kläder renoverade, samt gå kurser;

“Jag ser fram emot att efter jobbet möta upp några vänner och äta middag den lokala restaurangen som vi i byn samäger. De serverar lokalt producerad mat och man kan också köpa blommor och grönsaker som grannar har lämnat av eller bytt till sig. Efter det ska vi till second hand affären som ligger vägg i vägg. Där kan man både köpa och låna saker

En annan tanke Ed-gruppen lyfter är att det behöver få ta tid att starta upp initiativ, så en får med sig engagemanget från många invånare. Att också applicera initiativ på hållbara verksamheter som redan finns istället för att uppfinna nya verksamheter är ett förslag från Eds unga.

I Åmål vill unga ha en app för att kunna göra enklare hållbara val, hitta kommande event och andra klimatsmarta saker. De vill även att det ska vara lättare att ta cykeln och att ta sig ut på landsbygden med kollektivtrafik. 

“På sommaren är Åmål dessutom en fantastisk stad att se både till fots och cykel och många turister befinner sig i Åmål på somrarna, men dessa tar tyvärr ofta bilen mellan olika platser vilket hade kunnat lösas om Åmål hade haft egna cyklar för utlåning precis som många andra större städer så som Göteborg med sin lilla katchiga ”styr och ställ”. “

De unga i Åmål efterfrågar också en kreativ mötesplats som är öppen för alla och som inte kostar pengar. En sådan plats skulle kunna innehålla workshops med återvunnet material eller material som blivit över från andra verksamheter i kommunen. Men där kan det erbjudas odlingskurser, en gemensam plats att odla på, klädbytardagar,  platser att skapa tillsammans på och en ska även kunna lära sig laga saker. 

“Åmål som stad skulle behöva fyllas med mänsklig aktivitet och ge rum för människor att få möjlighet att utveckla en kreativ process då jag tror att det är en väldigt stor del av att leva ett hållbart och givande liv.”

I Mellerud kom det under processen fram att det inte finns ett tydligt sammanhang att diskutera eller arbeta med hållbarhetsfrågor i, inte heller att det fanns så stor medvetenhet om vad det kan innebära. Ett förslag är därför att det ska bildas en grupp som skulle kunna arbeta vidare med de olika frågorna kring hållbarhet på olika håll. Gruppen såg att genom att bilda det sammanhanget skulle många andra önskemål och behov för att kunna leva en hållbar livsstil lösas. 

“Så man kan säga att vårt drömscenario är att det finns en etablerad grupp som tar sig an miljö- och hållbarhetsfrågor inom kommunen, som jobbar mest ideellt, men består av tillräckligt många personer så att det inte blir för mycket belastning.”  “Gruppen ska vara där för att sprida kunskap, ordna roliga evenemang som får folk att bli intresserade av miljöfrågor eller komma närmare naturen. Den ska även fylla syftet att ge ett sammanhang för de som bryr sig om frågan för att hitta stöd, umgänge, inspiration och energipåfyllning. ”

Unga i Mellerud tycker dessutom att det är viktigt att öka kunskapen om miljö och hållbarhetsfrågor, samt utöka lokaltrafiken för att enklare kunna klara sig med färre bilar på landsbygden. Det var även här viktigt med lokalproducerad hållbar mat, och att öka tillgången och prisvärdheten.

Förstudien finansierades genom Västra Götalandsregionens satsning på unga vuxna inom Klimat2030, “Design för en hållbar livsstil”. 

Sammanställning av Mie Felth, Mötesplats Steneby