Nätverksträff 6 – Omsorgen om det gemensamma

Mötesplats Steneby är med och stödjer årets öppna nätverksträff från Den Kollektiva Hjärnan som hålls digitalt och fysiskt på Not Quite.

Under två dagar undersöker vi tillsammans föreställningar och frågor som rör det gemensamma. Dess början och slut. Dess kopplingar till hur plats, skog och mark avgränsats och reglerats genom historien. Tillsammans försöker vi spåra det gemensammas möjligheter och utmaningar, från allmänningens idéhistoria till vår tids teorier om det offentliga rummet, konstnärlig autonomi och självförvaltning. Hur kan vi vårda det gemensamma i en trasig värld? Hur kan vi forma gemenskaper som tar hänsyn till människors behov av social trygghet såväl som planetens behov av ett ekologiskt tak för mänsklig påverkan?

Den 29—30 augusti 2020 arrangeras Den kollektiva hjärnans sjätte nätverksträff på Not Quite, Fengersfors Bruk, Dalsland.

För mer information besök Den Kollektiva Hjärnan eller på deras Facebook-event.

Föranmäl dig för att delta fysiskt eller digitalt mejla Mie Felth

Mötesplats Steneby jobbar för att skapa förutsättningar för att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur på landsbygden. För att det ska funka behövs bland annat en hållbar ekonomi, inte bara för den enskilde utan också i samhället i stort. Det privata och offentliga hänger ihop och skapar tillsammans ett välfungerande och spännande samhälle. Men det verkar som om de samtida kapitalistiska och marknadsekonomiska idéerna inte riktigt funkar optimalt i en del landsbygder där det kan vara svårt att göra affärer och få avkastning på kapital enligt gängse modeller.

Den kollektiva hjärnan föreslår andra förhållningssätt som mer bygger på det gemensammas möjligheter. Den kollektiva hjärnan bjuder in till sin sjätte nätverksträff, som under två dagar undersöker föreställningar och frågor som rör det gemensamma för att spåra det gemensammas utmaningar och möjligheter. Det handlar om det offentliga rummet, konstnärlig autonomi och självförvaltning. Mötesplats Steneby stöttar detta och ser fram emot fler intressanta möjligheter att tänka kring ekonomi, ägande och hållbar hushållning som kan funka på landsbygden.