Grattis till sommarens 4 nya projekt!

Vi fick 7 ansökningar denna omgång varav fyra idéer tilldelats Idépeng till ett gemensamt värde av 135000kr. Vi valde dessutom att se på hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv denna gång och då var det två idéer som passade in under det temat. Mötet den 25 maj 2016 beslutade att stötta följande idéer:


Kartlägga Dals-Långed, Paulina Nilsson och Magnus Nilsson
30000kr

En annan bild av Dalsland, Monique Wernhamn
(med förutsättning att VGR beviljar projektet pengar)
25000kr
Steneby Juice Event, Josha Woudstra och Joe Clark (hållbarhetsidé)
30000kr

Project Askr, Leevi Laurila och Viktor Lorenzen (hållbarhetsidé)
45000kr
Vi önskar alla lycka till med sina idéer och vi ser fram emot att följa utvecklingen.
20160530
Sara Vogel-Rödin
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby.

Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendie som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idé skall bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland. Nytt för ansökningsperioden maj 2016 är att i samband med att Stenebyskolan har gått med i ett FossilFritt Dalsland vill vi denna gång dela ut en idépeng för bästa idé med Hållbarhet som ledord.

Urvalet görs av en jury bestående av: Jeff Kaller rektor Stenebyskolan, Otto Samuelsson HDK, Dag Bjaaland utbildningsledare Stenebyskolan, Steneby, Sara Vogel-Rödin Mötesplats Steneby och Cecilia Berg VD Bengtsfors Utvecklingsbolag AB. Nästa ansökningsomgång har deadline 15 september.