Bengtsfors Kommun bjuder in!

Bengtsfors Kommun önskar dig som är kulturutövare, kulturföreningsmedlem, kulturföretagare inom kreativa och kulturella näringar eller som på annat vis arbetar med kulturfrågor i kommunen, välkommen till en digitala workshop gällande vår nya kulturplan. Mötet äger rum via teams torsdag 17 juni kl. 9.30-12.00. En kalenderinbjudan med en länk skickas ut inför mötet med tillhörande instruktioner.

Bakgrundsinformation
Under år 2021 har kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun gett kultur och fritidsenheten, via utskottet för barn, utbildning, fritid och kultur uppdraget att ta fram en ny kulturplan för Bengtsfors kommun. Inledningsvis har en workshop hållits tillsammans med politiker och tjänstepersoner i kommunen med stöd av VG-regionens Förvaltning för Kulturutveckling för att fånga in synpunkter gällande kulturens värde och betydelse i kommunen. Nu önskar vi träffa Dig för att ta del av dina synpunkter gällande kommunens kulturutveckling och kulturplan.

Mötet leds av kommunens arbetsgrupp för kulturplanen; kultur- och fritidschef, kultursamordnare och samhällsbyggnadschef med stöd av VG-regionen via Förvaltningen för kulturutvecklings konsulenter. Workshopen inleds med ett inledande föreläsningspass och avslutas med diskussion med utgångpunkt från några frågor.

17 Juni 9:30-12:00 2021
Föranmälan: mejla till Kulturchefen Anna Hjelmberg

Föranmälan senast 15/6 2021.

Anna Hjelmberg
Kultur och fritidschef
Bengtsfors kommun
Anna.Hjelmberg@bengtsfors.se
0531 526342
0709 377342