Queer kultur i Dalsland

Dalsland är kanske inte känt för varken stark queerkultur eller queer kultur men måhända håller en förflyttning så sakta på att göras. Under sommaren har en kunnat ta del av två färska verksamheter: Homografiska museet i Fengersfors och SNICKQUEERIs Sverigeturné med initiativ från Dals Långed. För att ta tempen på detta kulturliv besökte jag dessa bägge verksamheter med start i Dalslands kanske yngsta museum. 

Homografiska museet öppnade sina ljuslila portar sommaren 2020 och har i år haft sin andra konstutställning. Varje år köps fem verk in till museet som därigenom skapar sin egen samling med sin egen sanning. 

Jag hade kunnat göra ett museum som speglade verkligheten men jag tycker att det är viktigt att det finns ett Narnia, berättar museidirektör och initiativtagare Funny Livdotter.

Ursprunget till museet formades när Fotografiska museet för ett antal år sedan fick kritik för att premiera fotografer som var vita män. Detta blev en gnista som fick Funny Livdotter att formulera museets utgångspunkt: Hur skulle vårt samhälle och vår historia se ut om queer, homo och trans var normen och heterosexualitet var den avvikande faktorn? Samtidigt var formen – Museum – viktigt för att visa på ambitionerna.

Museer är inte skapta för att visa sin maktlöshet, de visar alltid på pondus, äganderätt och kunskap. Det var väldigt viktigt att Homografiska museet också gjorde det. Hbtqia+livet och -konsten ska alltid vara i överläge och därför ska museet vara starkt, stadigt och institutionellt. Funny

Men även om världen inne i museet ses genom ett homografiskt filter så adresseras ändå reella konstpolitiska frågor. Som att representation i en museisamling väger tungt för att ha möjlighet att få statliga konstnärsstipendier. 

Den utvalda konstnären säljer ett verk till museet för en symbolisk summa. Tillbaka ger vi representation, dokumentation och arkivering som dessutom ger dem ett tyngre CV då de nu tillhör en permanent samling. Det i sin tur ger större möjligheter när en söker stipendier, utställningar och liknande. Funny

Funny Livdotter berättar att hen har blivit ifrågasatt för att hen inte adresserar den queera historien i Dalsland , alla människor som inte fått plats och utrymme och kärlek. Men hen menar att Homografiska museet snarare handlar om möjligheter och inte om skuld och smärta från det förflutna.

Funny Livdotter påpekar att Homografiska museet inte skulle kunnat ha byggts i en stad där det skulle har krävts mycket mer för att kunna realisera ett nytt museum. Det som har underlättat här är Not Quite och den infrastruktur som finns på Bruket i Fengersfors.

Det gäller att aldrig se sig som en ensam jävel utan hitta sin interna infrastruktur. Utan styrelsen skulle det vara svårt. Det gäller att hitta de som finns där för att glädjas och som finns där när det är tungt. Funny

foto: Rob Curran

Museets styrelse* bidrar också både med handkraft när byggnaden skulle byggas, med urval av konstinköpen och med stöd. Ett annat stöd som Homografiska museet fått är ekonomiskt bidrag från Kulturrådet. 

Homografiska museet är både en konstnärlig praktik för Funny Livdotter, samtidigt som det är ett museum med samling, arkiv och med ambitionen att finnas kvar om 100 år, då med en ny museidirektör och en ny styrelse. 

– – – – – – – – – –

Från det fasta och stabila till ett i högsta grad rörligt projekt som under sommaren har avverkat 370 mil med yxor, täljknivar och huggkubbar i packningen.

Lova Öberg och Helén Mahieu är en queer snickarduo från Dals Långed. Under namnet SNICKQUEERI har de åkt på en månadslång turné för att inspirera och lära ut täljning på några av de platser där föreningen Lesbisk Makt har arrangörsgrupper.

Att deltagare kunde åka 20 mil, eller för den delen från Stockholm, för att vara med på deras workshops menar de visar på behovet av tryggare rum.

SNICKQUEERI hyser en stor kärlek till trähantverk och viljan att sprida det till fler. Att just trähantverk kan upplevas svårtillgängligt är något som deras deltagare vittnar om.

Det känns tråkigt att en vet om att personer undviker att ta sig till rum där en får hålla på med trähantverk för att det är så snubbigt och mansdominerat, säger Helén Mahieu. En ska inte behöva ha pansar på sig.

Tryggare rum har varit utgångspunkten i SNICKQUEERIs turné och av den anledningen har workshopsen varit separatistiska för lesbiska, queera och personer med transerfarenhet. Helén Mahieu menar att det kan handla om att inte bli ifrågasatt eller att inte behöva överprestera.

Det är en känsla som en inte märker förrän en är i ett separatistiskt rum.

Några av metoderna som de har använt är att inleda varje workshop med en ny grupp med en pronomenrunda och välja platser som är tillgängliga men inte publika. 

På turnén var även parets 2-åriga barn. 

Det gick superbra! Och det känns viktigt att barn ska få ta plats. Vi har hittat på projektet så vi sätter våra regler, det är ett annat sätt att jobba på, säger Lova Öberg.

Det som SNICKQUEERI tar med sig från sommarens turné är både ett självförtroende i att driva projekt och arrangera workshops men även glädjen i att väcka nyfikenhet för trä och täljning. De har inspirerat till att ta upp hantverket, att bli kompis med yxan och att skaffa sig en kniv.

Vi har följt hjärtat i det här projektet, säger Lova Öberg, och vi hoppas på att göra fler saker i Dalsland framöver.

Något som enar Homografiska och SNICKQUEERI är att de menar att de som förstår, de förstår och att dessa initiativ kan spela stor roll för personer.

Det kan vara svårt för till exempel cis-män att förstå hur viktigt det här är och varför de inte får vara med, säger Lova Öberg.

Funny Livdotter beskriver det som att det är ett eget språk, men därmed inte sagt att det behöver vara otillgängligt. Hen menar att det finns nycklar att förstå om en är lite öppensinnig och nyfiken. 

Det går inte att läsa en bok om en har den stängd. 

Hur är då förutsättningarna för att vara en queer kulturskapare i Dalsland?

De är problematiska, menar Funny Livdotter. Min punkbakgrund har alltid varit att om det inte finns så skapar en det. Jag har inte sett hinder även om jag tidigare inte varit lösningen i Dalsland. Homografiska museet är en del av lösningen men genom att sticka ut hakan ska jag alltid vara beredd att ta striden.

Lova Öberg och Helén Mahieu bekräftar att det finns många queera personer men en brist på mötesplatser och liten organisering. Av den anledningen startade de Lesbisk makts arrangörsgrupp i Dals Långed.

Dals Långed är ju en ort med mycket inflyttning vilket är ovanligt för landsbygd. Vi hoppas att fler vill vara med och arra utifrån de behov och intressen som finns. Ju fler arrangörer desto större utbud av queera aktiviteter.

De queera kulturinitiativen är viktiga för Dalslands mångfald av kulturyttringar men även som stärkare av en queer community. Om konsten och hantverket kan skapa rum där en känner sig tryggare eller vara den brygga som behövs för ta till sig fler verkligheter, då skapar det också reell skillnad för Dalsland. 

Mia Lindgren 20210905

– – – – – – – – – –

*Homografiska museets styrelse består, förutom av Funny Livdotter, av Malin Palm, Emelie Rygfelt Wilander, Mie Felth och tre döda hundar.

*Funny Livdotter jobbar förutom som museidirektör och konstnär även som kommunikatör på Mötesplats Steneby.

Följ dem gärna på sociala media! Homografiska Museet hittar du här och SNICKQUEERI hittar du här!

– – – – – – – – – –

Mia Lindgren är frilandsskribent, poddare och projektledare och driver företaget Brighter business. Fram till sista oktober jobbar hon även på Artifex som erbjuder hållbart företagsstöd för kulturskapare. Hon bor med sin fru och två barn i Åmål.