Enkät från Chalmers-studenter om nya mötesplatser

Mötesplats Steneby vill uppmana folk att fylla i denna enkät för de tre Chalmers studenter som vill utveckla mötesplatser i Bengtsfors kommun.

Vi är tre arkitektstudenter från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg som nu läser en kurs i hållbar utveckling, Planning and design for sustainable development in a local context, som i år har ett samarbete med Bengtsfors kommun. Vi och våra kurskamrater ska presentera projektidéer för Bengtsfors framtida planering där vår grupp har valt att fokusera på hur vi kan skapa nya mötesplatser. För att göra detta på bästa sätt är rösterna från er som bor i kommunen viktiga. 

Här hittar du mer information om projektet och länken till enkäten https://app.maptionnaire.com/sv/9714/
Enkäten finns på både engelska och svenska