Enkät till dig inom kulturella och kreativa näringar

Vi delar åt Fyrbodals Kommunalförbund


Din röst är viktig!
Vi på Fyrbodals kommunalförbund är övertygade om att de kulturella och kreativa näringarna är helt centrala för vår delregions attraktivitet, för invånarnas livskvalitet och som motor för hållbar utveckling.

Av den anledningen vill vi skapa en djupare förståelse för hur ni som är yrkesutövare inom dessa näringar ser på ert arbetsliv, vilka behov och önskemål ni har och hur ni ser på förutsättningarna för ert yrkesutövande idag och i framtiden.

Vi behöver din hjälp med att besvara en enkät som behandlar just de frågorna. Syftet med studien är att få en gedigen och faktabaserad grund att stå på när vi fattar strategiska beslut och planerar framtida insatser. Underlaget kommer användas av kommunalförbundet och de 14 medlemskommunerna i Fyrbodal (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål).

Enkäten tar cirka 20 min att fylla i. Dina svar är givetvis helt anonyma. Som tack för din medverkan får du möjlighet att delta i ett kostnadsfritt webinar där vi presenterar de viktigaste slutsatserna från undersökningen. Du kan fylla i din e-postadress i slutet av enkäten för att få en inbjudan. (Adressen kan inte kopplas till dina svar!) Sammanställning och analys utförs av Rasmussen Analys.

Du får gärna sprida enkäten till kollegor i ditt lokala nätverk. Sista dag för att besvara enkäten är den 20 april 2021.

Stort tack! Din medverkan är mycket värdefull för oss. 

Svara på enkäten genom att klicka HÄR  https://sv.surveymonkey.com/r/KKN2021

 

Kulturella och kreativa näringar (enligt Tillväxtverket)

Arkitektur · Audiovisuellt (audiovisuella lagringsmedier, dataspel, film och TV, radio) · Bild och form (design, foto, konst) · Kulturarv (arkiv, historiska och arkeologiska platser, museer) · Litteratur och press (bibliotek, litteratur, okatalogiserat, press) · Litterärt och konstnärligt skapande · Mode (ej detaljhandel) · Reklam · Scenkonst (kulturutbildning, musik, scenkonst)