Vi söker: projektkoordinator

Mötesplats Steneby söker projektkoordinator för INTERREG-projektet “Retail Tourism 2.0”

Mötesplats Steneby arbetar med att det ska vara möjligt att leva och arbeta med kultur i Dalsland. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningarna för kulturskapare och kulturproduktion. På detta sätt lyfter kulturen och bidrar till samhällsutveckling i Dalsland. Denna utveckling behöver göras ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart inom ramen för jordens biologiska kapacitet – därför ligger hållbarhetsmålen som grund för allt arbete på Mötesplats Steneby.

Om projektet “Retail Tourism 2.0”
Projektet Retail Tourism 2.0 adresserar och löser utmaningar som identifierats i Europeiska kommissionens långsiktiga vision för EUs landsbygder. Projektet fokuserar på detaljhandeln och turismens roll för att vända en negativ utveckling gällande näringslivets diversitet och en åldrande befolkning som ofta finns i landsbygder. Detaljhandeln är en viktig i mindre tätorter, dels genom att de tillhandahåller en service, skapar arbetstillfällen men också genom att skapa mötesplatser viktiga för en levande landsbygd. Då Mötesplats Steneby arbetar med kulturdriven landsbygdsutveckling i Dalsland kommer uppdraget att utgå från de kulturella näringarna och med samhället Dals Långed i fokus.

Vi söker just nu en projektkoordinator som ska arbeta tillsammans med oss i projektet. Projektet görs i samarbete med danska partnerorganisationer där Limfjordmuséet är projektägare. Övriga aktörer är: Lögstör Handler Aps och UCN (University College Nordjylland, professionshögskolan i Aalborg) samt Mötesplats Steneby.

Som projektkoordinator ansvarar du för att:

Tillsammans med projektledare på Mötesplats Steneby utforma projektet
Stödja UCN i kartläggning av detaljhandel och turism i Dals Långed
Knyta kontakter och skapa nätverk mellan aktörer i Dals Långed
Bidra till utveckling av en detaljhandelsstrategi för Dals Långed
Bidra till utveckling av ett “kom-i-gång” paket för nystartade företag i Dals Långed
Delta på projektmöten med danska projektpartners

Kvalifikationer
Vi söker dig med:

God analytisk förmåga
Lätt för att skapa kontakter och nätverk
Förmåga att planera ditt eget arbete
Kännedom om de lokala förutsättningarna i Dals Långed


Praktisk information

Tidsbegränsad anställning på 25 % från den 1 mars till 30 september. Du lägger upp ditt arbete så att det passar din arbetssituation samt projektets behov.

Arbetet sker i samarbete med projektledningen på Mötesplats Steneby.

Tillträde: 1 mars
Sista dag för ansökan: 21 februari 2022

Ansökan med meritförteckning skickas till: anders@motesplatssteneby.se

Frågor besvaras av Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby
tel: 0704 37 82 37