Hej Otto!

Otto Samuelsson har en 10% tjänst hos Mötesplats Steneby för att arbeta som koordinator mellan Mötesplats Steneby och HDK-Valand inom sin ordinarie anställning. Han arbetar på HDK-Valand som universitetslektor – enheten för design och konsthantverk Steneby.

Vi på Mötesplats vill passa på och presentera Otto så ni får möjligheten att lära känna honom!

Berätta vem du är, vad är din bakgrund?
Min bakgrund är hantverk och konsthantverk, närmare bestämt konstsmide. Jag utbildade mig till konstsmed på Stenebyskolan i slutet på 80-talet och fick gesällbrev 1991. Min första smedja startade jag på Huseby bruk i Småland senare flyttade jag min verksamhet till Ryfors bruk utanför Mullsjö.

Jag började arbeta på Steneby år 2000, då jag anställdes som lärare på dåvarande programmet Konstsmide-Metallhantverk, HDK, Göteborgs universitet. Under senare delen av 2010-talet var jag enhetschef på HDK-Valand Steneby och engagerade mig i på vilka sätt Stenebymiljön kan vara en del i utvecklingen av Dalsland. En viktig del av det arbetet är tillblivelsen av projektet ”Tillverka i Trä” tillsammans med Innovatum i Trollhättan.

Vad är din roll på HDK-Valand?
Dels undervisar jag på programmet Metal Art, dels jobbar jag med att koordinera och stötta i olika utvecklingsprocesser inom enheten HDK-Valand Steneby, dels arbetar jag inom Stenebymiljöns delprojekt inom Tillverka i Trä.

Vad är det du gör ihop med Mötesplats Steneby?
Förutom arbetet inom Tillverka i Trä, som kom till genom ett givande samarbete med  Mötesplats Steneby, arbetar jag med att koppla samman HDK-Valands utbildningar och forskning med Mötesplats Stenebys verksamhet och utvecklingen av Dalsland.

Vad kan komma ut ur ett samarbete mellan HDK-Valand och Mötesplats Steneby?
Jag tycker att flödet av studenter och personer med olika kompetenser i Stenebymiljön är en delvis outnyttjad resurs som bör kunna komma Dalsland till del på ett bättre sätt. Mötesplats Steneby är navet i detta. Den forskning som finns på HDK-Valand och Göteborgs universitet är en annan resurs som är värdefull för regionen. Jag ser att Mötesplats Steneby har en viktig roll i att koppla samman lokalsamhälle, näringsliv, utbildning och akademi i Dalsland.

Foto: Annica Torgare