Låt oss tala trä – del 1

Bengtsfors kommun har tagit ställning

Skogen har alltid haft stor betydelse för Bengtsfors kommun. Dalsland består till stor del av skogsbruk, och det är väl föga förvånande att skogen används som attraktion, besöksmål och produkt. I framtiden skulle skogen kunna stå för ett mer hållbart material för till exempel byggnation, och på så vis få ännu större betydelse för Bengtsfors kommun. 

Mötesplats Steneby träffade Stig Bertilsson som är kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors kommun. Bengtsfors kommun skriver i sin träbyggnadsstrategi att de tar hållbarhet på allvar och förbinder sig därmed till att bli en klimatneutral kommun 2030. De steg som tas på vägen mot detta mål ska reflekteras genom miljö- och klimatsmarta val. Strategin för träbyggnation är ett av dessa val. Trä ska vara kommunens förstahandsval i upphandlingar vid byggnationer. Även om det kan komma att kosta mer, så är trä en förnyelsebar resurs som gör mindre skada på klimatet, i jämförelse med konventionella byggmaterial.

Vi dömer inte ut betong och metall, det kommer också att behövas, men vi har en tydlig inriktning att vi använder trä där vi kan och vi premierar trä som material i offerter och anbud. Det är ett vägval, det sticker vi inte under stol med. Är man i Bengtsfors och ska göra val – då gör vi tydliga val just av miljö och klimat som gäller trä.
Stig Bertilsson

En av de senaste byggnationerna i trä i kommunen är den nya idrottshallen i Dals Långed. Idrottshallen är helt i trä och när Stig Bertilsson pratar om träläktaren, lokalens ljusa träytor och salens rymd kan man lätt tro att han pratar om en kyrka. Snart får allmänheten och framförallt barnen i grundskolan tillgång till sin idrottshall. Invigningen blir förhoppningsvis i april/maj 2021, och pandemin styr i vilken form den blir.

Kommunen ser ett stort värde i att skapa möjligheter för etablering av företag men också plats för kompetensutbyte och tillväxt. Den typen av plats för experiment, kunskap och gränsöverskridande möten filas det just nu på under arbetsnamnet Testbädd. Stig Bertilsson har tidigare blivit kontaktad av Anders Lindgren på Mötesplats Steneby för projektet som grundar sig i ett undersökande i spill utifrån KL-träindustrin. Stig gick vidare genom att kontakta Rexcell och fråga om den framtida testbädden skulle kunna husera i de tidigare industrilokalerna i Dals Långed. Mötesplats Steneby tror att projektet kan skapa en hel del nya möjligheter och möten som stärker företagandet och lockar till sig kompetens och kunskap.

 Testbädden är en kraftig kompetenshöjande åtgärd för hela branschen. Jag har ju väl förstått att det här är angelägenhet för oss att vara med och vi har sagt att vi kommer lägga in den kraft vi kan för att det här projektet verkligen ska komma framåt.
Stig Bertilsson

Om Stig Bertilsson får drömma så vill han locka till sig en trähusfabrik och ökad kompetens inom användandet av trä i olika former. En stor del av kompetensen finns redan i kommunen. Dals Långed huserar två stora utbildningsanordnare (Stenebyskolan och HDK-Valand) där hundratals studenter kommer till, och i stor utsträckning också lämnar Dalsland. De fåtal som stannar kanske flyttar över kommungränsen till Fengersfors, Åmål där infrastruktur och sammanhang redan finns för kreativa verksamheter. Om Dals Långed kan bli en plats även för kreativt företagande, arbete och kunskap utanför utbildningarnas kursbaserade väggar kan det stärka både kommunen och Stenebymiljöns starka profilering i arbetet med trä som material.

Om man kan leda det här vidare till att det blir lokal näringsverksamhet av det då är ju det oerhört starkt. Där kan kommunen bland annat hjälpa med att erbjuda lokaler och utbyggnader på olika sätt som gör att just människor som vill starta upp sin verksamhet i kommunen kan göra det. Då ligger det ju i kommunen intresse att försöka bidra med det och vi har ju dessutom rätt många lokaler inte så långt ifrån Dals Långed, ute på Karlsgärde. Där kan det etableras verksamheter. Vi har för många lokaler som är lågutnyttjade.
Stig Bertilsson

 Det finns en hel del potential i Bengtsfors kommun. Det finns rika naturresurser som kan bli bland annat trävirke och det är väl mer än aktuellt att ställa om för en hållbar framtid. Det finns även plats i form av utrymme, där kanske kommunen kan stå till tjänst, men det finns också utrymme för utveckling. Nyfiket ställer vi frågan; utrymme och hållbarhet är väl viktigare än någonsin? För drömmaren, företagaren och folk i allmänhet?

 


2021-02-18

Läs del2 i Låt oss tala trä – här >