Idépeng till 4 projekt

Mötesplats Stenebys första omgång av Idépengs-ansökan resulterade i 4 beviljade projekt med studenter och alumner som får stöd att genomföra sina idéer. De presenteras här.
Grattis, lycka till och kör hårt!

Skapande Mötesplats
Johanna Svallingson och Paulina Nilsson
studenter på HDK Steneby Textil-Kläder-Formgivning
21000 kr

Vi vill med Skapande Mötesplats erbjuda en plats för människor att mötas genom hantverk. Vi vill använda våra kunskaper i ett sammanhang utanför skolan och delta i samhället där vi bor. Vi vill göra det intressant för människor med olika bakgrund och ålder att delta i aktiviteterna tillsammans. Detta för en rik integration och positiv mångfald.

Vi tror att det är många som vinner på att få mötas förutsättningslöst och där man kan bidra på sitt sätt. Vi vill möjliggöra samarbete med lokala fabriker och företag i form av spillmaterial som utgångspunkt i verksamheten. Dels för att lära känna näringslivet och kommunens arbetsgivare men också för att ta tillvara på material som annars slängs. Vi vill lyfta fram Stenebyskolans värde för bygden med dess kunskap och kreativitet.

Klipp från Dalslänningen 29 maj 2015

Bastu
Jonas Lilja och Annie Johansson
studenter på HDK Steneby Järn & Stål / offentlig gestaltning samt HDK Möbeldesign inriktning Trä
19000 kr

Vi vill skapa en permanent ny mötesplats för hela bygden och dess besökare.
Vi tror att olika typer av mötesplatser utanför hemmen är viktiga. Till en bastu skulle vem som helst kunna komma, det finns inga krav på förkunskaper eller att den bastubadande tillhör en specifik samhällsgrupp. Denna typ av enkla umgängesform tror vi stärker bygden och blir till plattform där kunskaper och idéer utbyts.

Sjön som är vår dagliga utsikt på Steneby. Foto: Martin Gustavsson

Konstprojekt med unga
Robin Dahlqvist
student på HDK Steneby Järn & Stål / offentlig gestaltning
30000 kr

Projektet visar vikten av ett aktivt kulturutövande i en stad och hur det bidrar till upplevelsen av
ett samhälle.
Jag vill få en ökad förståelse och relation till hur det är att växa upp och leva i Bengtsfors. Jag vill få ett utbyte med de jag jobbar med och få ta del av deras livshistorier. Genom mitt projekt vill jag erbjuda ett alternativt förhållningssätt till framtid, nuet och kollektiv handling.

När mitt projekt startade fick jag en positiv respons av de jag började arbeta med, då möjligheterna tillgängligt i hemorten för att skapa konst och att få delta i ett projekt plötsligt fanns. Jag tror att det är viktigt att ge dessa intressen stöd, att som region kunna erbjuda en inspirerande miljö för kreativa ungdomar. Som deltagare sysselsätter man sig inte bara, utan deltar aktivt. Arbetet med kreativa processer och kultur är en viktig del av ett samhälle men också för de ungdomar vars intressen bekräftas som en viktig del av samhället.

Mitt projekt kanske kan inspirera andra till att göra liknande saker och således starta flera kulturrelaterade aktiviteter i Dalsland. Jag tror att konst och kultur har förmågan att ge nytt liv till en stad och energin som uppstår har en viktig funktion att ge akt på vad som kanske saknas. Utifrån vad jag har hört är det just en plattform för kreativt utövande som saknas av många i Bengtsfors.

Bild från www.robindahlqvist.se

Fairytales in Craft
Ola Andersson och Luka Jelušić
alumner från HDK Möbeldesign inriktning Trä
50000 kr

The idea of ‘Fairytales in Craft’ is creating a multisensory playscape of craft-objects inspired by Nordic mythologies. To summarize, the project has four objectives:
1) Merging research and craft in a single playful, interactive object; creating a collection of such objects, and exploring areas that arise from the merge;
2) Transmitting values of craft, working with one’s own hands and physical properties of materials, to children
3) Establishing a cultural attraction point in Dalsland, for locals and tourists
4) Facilitating opportunities for Steneby alumnis to stay in Dalsland and make a living working from the region, and for the region.

We see a great potential in combining craft and research for developing child-specific environments: from reading rooms in libraries, to spaces which make life easier for kids with issues such as anxiety, autism, or learning disabilities. We also believe that the project has potential to grow and develop in ways which are impossible to foresee now, and make a valuable contribution to the development of Dalsland.

Ola och Luka har samarbetat förut, här är deras lekbåt Pinta för Stockholm Furniture Fair 2015. Foto: Steven PolakProject created by students WOFD, University of Gothenburg 2015.