Start av samskaparinitiativ för centrumhusets innegård i Dals Långed

Under våren kommer Dals Långeds invånare bjudas in till att delge sina idéer och förslag till platsens design, samt att delta i arbetsdagar för att gemensamt bygga på plats och ge innergården ett välkommet lyft! Långeds Garderob och Dals Långeds Utvecklingsråd har gått ihop för att utveckla innergården vid centrumhuset till en attraktiv och grönskande plats. Med detta projekt hoppas de att detta ska skapa ett första steg mot att tillsammans blicka framåt, mot en ljus framtid i Dals Långeds och stärka Dals Långed som en attraktiv plats att bo på och besöka. 

Projektet leds av Alice Hultdin, designer och socialantropolog – boende och verksam i Dals Långed. Alice tog examen möbeldesign vid HDK Steneby 2018, och deltog samma sommar som designer i Långed park projektet och som forskarassistent i parkprojektet 2019. Alice är även en av grundarna till Studio Växt och utomhusgymmet Lyfta skog. Efter att hon tagit masterexamen i design vid Konstfack i Stockholm flyttade Alice tillbaka till Dals Långed för att bilda familj, etablera sig i orten och fortsätta jobba med frågor rörande platsutveckling i landsbygd.  

Jag hoppas att detta initiativ ska engagera Dals Långeds invånare och att det kan inspirera fortsatt ‘förändringsskapande’ i Dals Långed. Tillsammans bygger vi en snyggare/bättre/spännande plats att bo på! Alice Hultdin.

Vill du veta mer? Kontakta:
Alice Hultdin
alice.hultdin@gmail.com