Möbel- och inredningsbranschen går samman för framtiden

Vi har blivit beviljade 300 000 kr kronor av Västra Götalandregionen för att inleda ett projekt kring samarbete för etablering av ett centrum för forskning och innovation i Dals Långed. Vi som ligger bakom projektet är Mötesplats Steneby, i samarbete med HDK-Valand Campus Steneby som ska arbeta för att möbelbranschen går ihop och stärks.

Projektet syftar till att etablera ett nationellt koordinerande centrum för forskning och innovation för möbel och inredning med fysisk placering och säte i Dals Långed, Västra Götaland. Intressenter ska samlas ihop i en process som ska leda fram till vad centrumet ska innehålla och hur det organiseras.

I dagsläget finns ingen branschgemensam plattform eller mötesplats där aktörer i möbelbranschen kan mötas för att definiera utmaningarna och organisera samverkan för att ta sig an utvecklingsarbetet, säger Torsten Hild, Professor HDK-Valand Campus Steneby.

Under våren kommer en processledare arbeta med projektet under en period av t.o.m. sista juni. Mötesplats Steneby i samarbete med HDK-Valand och flera andra organisationer ligger bakom ett initiativ i en mycket större process att utveckla en stark och hållbar utveckling för forskning och innovation inom möbel- och inredningsbranschen med fokus på trä.

Vi gläds mycket åt den här nyheten och att vi kan vara med i möbel- och inrednings branschens utveckling! säger Anders Lindgren, verksamhetsledare på Mötesplats Steneby. Från Stenebys* perspektiv är detta ett sätt att sätta Dals Långed i centrum kring trä, design och innovation. Vi har alla förutsättningar för att det ska funka!

Västra Götalandsregion beviljade projektet 300 000 kr med motivering bland annat att det passar in med den regional Utvecklingsstrategi 2021-2030 genom långsiktig prioritering att stärka innovationskraften och kraftsamlingen cirkulära affärsmodeller.


Projektägare:

Mötesplats Steneby i samarbete med HDK-Valand, Göteborgs universitet

Samarbetspartners: Göteborg Universitet, TMF Trä- och möbelföretagen, RISE, Interior cluster Sweden, Borås Science park, och Industrial development Centre Skövde.

 

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta:

Anders Lindgren

Verksamhetsledare Mötesplats Steneby
070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se

Torsten Hild
Professor Möbeldesign inriktning Trä
HDK-Valand Campus Steneby
031-786 59 29
torsten.hild@gu.se

*Steneby är en plats i orten Dals Långed där de två utbildningsanordnarna; HDK-Valand Campus Steneby och Stenebyskolan finns, men också andra verksamheter som biblioteket, konsthallen, restaurang och Mötesplats Steneby. En kreativ kunskapsplats i mitten av Dals Långed, i Bengtsfors kommun.

 

Mötesplats Steneby
 2022-02-17 Dals Långed