Mötesplats Steneby och testbädd på träkonferens

Mötesplats Steneby och projektet för testbädd i Dals Långed – var på trä-konferensen i Bengtsfors. Vi bad Casper (tekniker i projektet) och Marc (processledare i projektet) att beskriva upplevelsen av konferensen:

Casper:
”De var en väldigt intressant att lyssna till alla ’guest speakers’ och deras tankar om hur man ska jobba/tänka för en mer hållbar framtid. Ordet som dök upp väldigt ofta va ’samarbete’. Att samarbeta är de bästa sätt att hjälpa miljö och har en mer hållbar framtid. Och att det är precis va vi komma att jobba med med testbädd känns bra och hoppfull och att vi är på rätt spår.De var också fint att se ’Paper Province’ hur dom hjälper start up företag med deras ide och att komma in i marknad. För mig, Amanda Borneke va en highlight! Hennes presentation om cirkulär design va inspirerande!”

Marc:
”Bengtsfors har ett otroligt centralt läge, i alla fall när det kommer till skogens resurser, förädling av trä som råvara och kompetensen kring trä och dess möjligheter. Med det i åtanke är det inte så konstigt att detta blev platsen för Trä2022, en dag full av föreläsningar, samtal och kunskapsutbyte kring miljömässigt hållbar och innovativ träproduktion och design.

Dagens öppningstalare Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi från Sweco, satte verkligen standarden med sitt tal om hur hon arbetar för att driva förändringsarbetet mot ett hållbart samhälle i byggbranschen. Till exempel  om vikten av att lyfta positiva exempel och uppmuntra istället för att bara banna allt som görs fel. Osökt kommer jag att tänka på en metod jag hört om som tydligen är otroligt framgångsrik för att lära hundar nya saker..

Efter Amanda var det vår tur att prata om Testbädden (jag vet, vi har sagt att projektet ska heta något annat men vi är inte riktigt helt i mål med det än, det kommer!) Vi fick projektet fint belyst från flera vinklar, utöver vår projektledare Mikael och Anders på Mötesplats Steneby hörde vi Tom Cubbin, enhetschef på HDK Valand campus Steneby och Björn Nordin, chef arkitektur och design på Svenskt Trä.

Björn fortsatte sen berätta om hur Svenskt Trä ser på hur vår möbelindustri ska arbeta framåt med lokala biobaserade material i framtiden. Dom har just lanserat en färdplan tillsammans med TMF (Trä- och möbelföretagen). Superintressant och viktigt med organisationer som lyfter blicken och planerar framåt.

Resten av dagen fortsatte i samma anda med en lång rad intressanta talare från hela värdekedjan. Allt från skogsproducenter, till möbeltillverkare, arkitekter och politiker fanns representerade. Det som slog mig mest var hur positiv inställningen till ett miljömässigt hållbart skifte är.

Även om vi har en lång väg kvar att gå finns viljan, de goda exemplen och ständigt nya möjligheter till samarbete. Vårt projekt tror jag kan bli en viktig del i detta. Vi kan verka för att sprida kunskapen kring hur en kan arbeta med hållbarhet i möbel- och inredningsbranschen och samtid bygga upp en verksamhet som är både är en resurs lokalt och för branschen i stort.”

I bild (från vänster): Mikael Sandqvist, Kacper Adam, Marc Hoogendijk