Ur industrin blomstrar konsten

Den Nya Bruksorten och Not Quite 

För ett par år sedan ställdes konstnärskooperativet och besöksmålet Not Quite inför en stor fråga. Bruket som Not Quite har sitt tillhåll hos, ville ägaren sälja. Frågan om det skulle vara intressant att köpa bruket ställdes inåt till Not Quites medlemmar och majoriteten svarade ja. Projektet Den Nya Bruksorten bildades och satte tänderna i de praktiska frågorna kring ägande, fastighetsunderhåll, markföroreningar och att förverkliga köpet.

Not Quite har funnits i snart 20 år, och växer kreativt och större för varje år. Det är en plats där kulturen och kreatören står i fokus och runtomkring poppar nya företag och projekt upp. Trots att marken är förorenad av industrierna som tidigare varit verksamma på bruket så är den metaforiska jorden väldigt näringsrik. Not Quite ger plats och är en stor anledning till orten Fengersfors livfulla och växande existens.

“Not Quite är en plats som är viktig för regionen och har betydelse för samhället och utvecklingen i en större kontext än bara själva bruket. Not Quites närvaro på Fengersfors bruk har gett en massa positiva spin-offs till Fengersfors som ort, där utvecklingen med minskande befolkning har vänt. Skulle Not Quite då försvinna från bruket, så är ju ett scenario att också den utvecklingen ger vika. Ett viktigt mål med vårt arbete är att den inte ska göra det helt enkelt.” Ylva

Ylva Frid är arkitekt och projektledare för Den Nya Bruksorten. Projektets namn är såväl en blinkning till brukets forna liv, som att det nu ska skapas ett nytt sätt att driva ett bruk på. I fokus står att ägandeformen inte ska hänga på  på en ägare och en produktion utan behålla Not Quites vitala livlighet och samägas av alla som vill. Det gör att det inte blir lika sårbart. Likt deras pusselkampanj så är var person en bit av ett större pussel. 

 ”Mångfald ger en mycket större robusthet mot stora förändringar. Bruket gick omkull när plasten ersatte pappers som förpackningsmaterial – en liten förändring som då stjälpte en helt ort, eftersom allt hängde på den där enda grejen just då.” Ylva

Bruksköpet kommer med många frågetecken, men Den Nya Bruksorten arbetar flitigt för att komma fram till hållbara lösningar. En aspekt som gör att det tar tid, är föroreningarna i marken. De måste undersökas, mätas och dessutom kommer föroreningar med ansvar. Två förstudier har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen, men för att komma längre krävs också en huvudstudie. För ett år sedan var det oklart om och i så fall när en sådan studie skulle göras.


Ett fyraårigt projekt beviljades av Statens Konstråd och Formas där Not Quite i samarbete med RISE, Centre for Sustainable Urban Futures och Warm in the Winter kombinerar forskning och konst för att se hur de på ett kreativt och läkande vis kan hantera föroreningarna i marken.
Projektet Healing Heritage handlar om fytoremeediering som möter konst av bland annat Cordula Bielenstein-Morich. Fytoremeediering är en teknik där en använder speciella växter som suger åt sig och bryter ner tungmetaller, alltså med andra ord; sanering av miljögifter med hjälp av växter. En varsammare metod, jämfört med att gräva och forsla bort stora mängder jord för förvaring någon annanstans. Kunskapen har funnits ett tag men har knappt använts i Sverige. Kanske kan detta projekt peka mot en snällare lösning i hantering av markföroreningar? Det är onekligen spännande att se vad forskning, växter och konst kan göra tillsammans!


Även om processen är långdragen, så ska det inte ses som att arbetet står still. Här arbetas det oavbrutet med att förverkliga bruksköpet och om du har ett intresse för att ta del eller vara en del av detta kreativa kluster så är det nu du ska agera! 

”Vi vill framtidssäkra bruket som en plats för konstnärlig produktion och konstnärliga upplevelser. Vi vill också utveckla platsen som besöksmål och bli i en form som är hållbar – både socialt och såklart miljömässigt och ekonomiskt. ” Ylva

Not Quite bryter landsbygdens utflyttningstrend, föreningen är grogrund för flera olika företag och Not Quite finns tack vare kreatörerna själva. Alla borde helt klart titta nyfiket på denna lätt magiska plats av konstnärer, kreatörer och kultur. Not Quite är exemplet där landsbygden åter blomstrar och det är kulturen som får det att lyfta! 

2021-04-28

Besök för att läsa mer:
Den Nya Bruksortens hemsida
Bit För Bit – för att säkra din pusselbit i Not Quites framtid på Fengersfors Bruk