Ekonomi+konst par – Ben Baker & Rand Nezamaldin

Vi hoppas att ni inte missat att vi startat igång ett projekt som heter Ekonomin, Samhället och Konsten? Vi har rekryterat konstnärer och ekonomer som nu har blivit fem par; bestående av konstnär och ekonom. Under projektets gång ska de samarbeta kring temat, arbetet kommer mynna ut i en utställning på Not Quite sommaren 2022. Vi följer dem under projektets gång, och kommer även bjuda in till evenemang och föreläsningar under våren (2022). Med det sagt; vill vi nu presentera vårt första par i projektet Ekonomin, Samhället och Konsten!

Rand Nezamaldin: 
Nationalekonom med intresse för utvecklingsarbete. Är aktiv inom alternativa samhällsutvecklande initiativ, arbetar bland annat i JAK medlemsbank för att ta fram en grundutbildning i ekonomi. Vill gärna förenkla det ekonomiska språket så att alla förstår det.

Vad tänker du på när du hör orden ekonomi och konst?
Jag tänker på att förenkla det ekonomiska språket med hjälp av konst för att kunna förmedla det till de som inte läst ekonomi på universitet.

Vad är du mest nyfiken på och vad hoppas du lära dig av processen?
Jag är mest nyfiken på konstnärernas perspektiv på ekonomi och hoppas lära mig ett annat sätt att se på verkligheten.

Vilka perspektiv tar du med dig in i processen? 
Jag tror att det monetära systemet vi har idag är utdaterat och behöver ses över och anpassas efter dagens förutsättningar. Jag tror mig ha olika alternativ på det system vi har idag som jag kommer ta med mig in i processen.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Ben Baker:
I am an artist from England who has been living and working in Gothenburg for the last 20 years. In England I was educated in traditional analog fine arts and since moving to Sweden have learnt digital illustration and 2d-animation which has led me to roughly divide my creative output into a digital commercial side and an analog fine art practice. I have always been interested in the use of machines, nature and architecture as analogous tools in the depiction of humans in its broadest sense and continue to explore this theme with varying amounts of playful abstraction.

Vad tänker du på när du hör orden ekonomi och konst? 
Mystery, escape, secrets, democracy, dread, potential, power, wealth and poverty.

Vad är du mest nyfiken på och vad hoppas du lära dig av processen?
I am curious to see how the other participants, economists and artists alike, approach the subject and which creative processes they use. I hope to discover not just opposites and conflicts but also similarities and connections between the world of finance and the world of art.

Vilka perspektiv tar du med dig in i processen? 
The ideas that can be explored around the theme of economy, society and art are seemingly unlimited and the process can, and hopefully will produce many unexpected revelations and surprises.

< Läs om Emelie och Jan här
Läs om Elin och Martin här >