Vi söker: Delägare

Det finns många skäl att göra saker tillsammans. Det är nog rimligt att anta att vi människor har samarbetsförmågan i generna. För det mesta tänker vi inte på det utan det är helt enkelt så vi gör; hjälps åt. Ibland kan dock extra gemensamma ansträngningar behövas som går utanför den vardagliga omtänksamheten. Runt om i Sverige finns exempel på bolag som ägs av människor på en plats. Affärsidén är inte sällan att köpa tomma hus och lokaler eller rent av bygga nytt med syftet att utveckla lokalsamhället. Tanken med bolaget är att delägarnas insatser bildar ekonomisk grundplåt och ger makt och inflytande över den lokala utvecklingen.

Ett av de mer kända exemplen är Röstånga utvecklings AB i Skåne: http://ruab.org/

Vi på Mötesplats Steneby har kommit att intresserar oss allt med för möjligheten att bilda lokala utvecklingsbolag i Dalsland ägda av människorna som bor på där.

Skulle du kunna tänka dig att investera och äga en andel i ditt lokalsamhälles utveckling?

Kontakta: anders@motesplatssteneby.se