Beviljade projekt för Idépeng januari 2020!

Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna inom utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén ska stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Urvalet görs av en jury,
denna omgång bestående av:
Ann Uggla Flodin, Coompanion
Roger Karlsson, Dals Långeds Utvecklingsråd
Ellinor Karlsson, GörDetNu
Johanna Djurberg, Stiftelsen Stenebyskolan
Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun

Mötesplats Steneby fick 9 ansökningar där det sammanlagda sökta beloppet var 334 650 kr. Vi delar ut ungefär 100 000 kr per år vid tre ansökningsperioder i januari, maj och september.  Vi delar ut 104 500 kr denna gång.
Mötet den 30 januari 2020 beslutade att stötta följande idéer:

 

Keramik-kiosken
Oscar Malmberg, Kajsa Malmberg, Joel Stenabb
Caesar, Alma Klara Markbo, Theo Rosengren, Oskar Gustafsson
28 700 kr

Med Keramik-Kiosken i Folkets Hus skapar vi en mötesplats där materialbaserat skapande är i blickfånget. Utrymmet blir en fast punkt i bygden och erbjuder en möjlighet för studenter som vill stanna kvar eller är intresserade av att flytta hit.

Lyfta skog
Alice Hultdin, Johan Andersson
35 800 kr

Vi ska bygga en offentlig träningspark i skogen i Dals Långed. Parken kommer innehålla träningsredskap byggda av skog. Vårt koncept bygger på en park fylld med stockar och sten, stubbar och diken som tillsammans skapar en struktur som bjuder in till fysisk aktivitet och lek. I Dals Långed lyfter vi inte skrot, vi lyfter skog.

Studio Växt
Alice Hultdin, Rob Curran, Laura Blake, Joe Clark,
Alvaro Aramburu, Funny Livdotter, Biba Sehovic Jelusic
40 000 kr

Vi vill utveckla till ett co-working space där vi kan träffas och planera projekt, hålla evenemang och ta emot kunder och beställare. Så småningom skulle vi också vilja utveckla denna studio till en verkstad med möjlighet att tillverka större konstverk och objekt. Studio växt kommer ha öppna platser för studenter, alumner eller andra kreativa aktörer att hyra periodvis utefter behov.