Bilpool i Dals Långed?

Mötesplats Steneby har tillsammans med Stenebyskolan beviljats medel för att undersöka möjligheterna till etablering av en bilpool i Dals Långed. 

Vi kommer undersöka möjliga affärsmodeller för bilpoolen, intresset bland potentiella användare samt vilka designaspekter som är viktiga för att skapa en attraktiv pool. Projektet kommer pågå fram till mars 2022. 

Just nu söker vi en projektassistent med designkompetens till projektet.
Se offertförfrågan här.
Har du frågor? Maila till Vera Telemo på vera@motesplatssteneby.se

 

Här pratar Anders Lindgren med P4 Väst (26 okt 2021) om projektet med bilpoolen. Hoppa fram till 1:07:00 för att lyssna.