Offertförfrågan avseende projektassistent med designkompetens för projektet “Bilpool i Dals Långed”

Allmän information
Mötesplats Steneby arbetar med kulturdriven samhällsutveckling för att det ska vara möjligt att bo och arbeta på landsbygden. Vi stödjer idéer, samarbeten och företagande som är kopplade till konst, design och hantverk. Vi är en del av GU Ventures med uppdrag från Västra Götalandsregionen som hjälper samhället och kulturskapare att bygga upp ett robust kulturlandskap i Dalsland.

Mötesplats Steneby är ett projekt under GU Ventures AB finansierat av Västra Götalandsregionen. 

Bakgrund
Stenebyskolan i Dals Långed har en fordonsflotta som nyttjas av studenter och personal. Nu vill skolan undersöka möjligheterna att istället organisera sina fordon i en bilpool öppen för allmänheten. I samarbete med Mötesplats Steneby och med projektmedel från Vinnova kommer möjligheterna för att etablera en bilpool i Dals Långed specifikt, och i landsbygder generellt, att utredas.   

Beskrivning av uppdraget
Uppdraget innefattar följande aktiviteter: 

 • Utforma projektet i samarbete med projektledare och projektgrupp
 • Deltagande i workshops och möten med projektgruppen
 • Framtagande av design för bilpool i Dals Långed
 • Formgivning av handbok för bilpool i landsbygder 


Kompetens vi söker 

 • Kunskap inom design och formgivning 
 • Kunskap om den lokala kontexten
 • Kunskap inom beteendeförändring är meriterande


Offerten ska innehålla 

 • Vem/vilka personer som kommer utföra uppdraget och dennes/deras erfarenheter.  CV ska bifogas.  
 • Pris per timme för respektive person 
 • Pris per km för eventuella resor 
 • Priserna ska anges exklusive moms. 


Övrigt 

 • Uppdraget kommer utformas i samråd med projektledare och arbetsgrupp. 
 • Möjlighet att vara fysiskt på plats i Dals Långed för möten och workshops kommer krävas
 • Du ska ha tillgång till egen dator och telefon. 


Omfattning och tidsperiod för uppdraget
Mötesplats Steneby, GU Ventures avser att teckna avtal för uppdraget i november 2021.
Uppdraget omfattar ett belopp på max 100 000 exkl. moms. Tidsperioden som uppdraget avser är 15 november 2021 –  31 mars 2022.  

Villkor för beställning
Arbetet ska utföras i samråd med uppdragsgivaren. 

Prövning av offert
Samtliga offerter som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. 

Offertinlämning
I offerten ska följande uppgifter finnas: företagsuppgifter, org.nr, adress, telefonnr och underskrift av ansvarig för offerten. 

Offerten ska vara Mötesplats Steneby, GU Ventures tillhanda senast den 5 november och vara giltig till den 30 november 2021. Offerten skickas till info@motesplatssteneby.se

 

Det här är en så kallad direktupphandling och offertförfrågan med utvärdering, och avtalsskrivning följer därför inte någon av de angivna procedurbundna upphandlingsförfarandena i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.  

Frågor angående offertförfrågan besvaras endast via mail till vera@motesplatssteneby.se senast den 4 november 2021