Dals Långed: frågeformulär om Dals Långeds utvecklingsråd

Dals Långedsbor – svara på en liten enkät!

Här kommer en enkät om vad du känner till om Dals Långeds utvecklingsråds ( som på sociala media går under namnet Långeds Life ) verksamhet och hur du använder dig av den. Du svarar på enkäten anonymt, den är åtta frågor lång och kommer ligga till grund för vidare utveckling av föreningen och i förlängningen Dals Långed.

Enkäten är en del av Mötesplats Steneby projekt Change Creators där vi undersöker olika arbetsmodeller för att utveckla kreativa platser på landsbygden, läs mer och svara på frågorna på länken nedan, TACK!

Till enkäten här!

Dals Långed: svara på några frågor om Dals Långeds utvecklingsråd

Läs mer om projektet här!